De voordelen van outplacement voor bedrijven en werknemers

Juni 18, 2024 door Natascha Ossewaarde

Een ontslagronde of reorganisatie is een lastige opgave. Emoties lopen hoog op, het algemene stressniveau neemt toe, en gevoelens van onzekerheid verspreiden zich onder de werknemers. Het volgen van de juiste procedures bij ontslagen is dan ook essentieel. Vooral als je je belangrijkste werknemers wilt behouden, je bedrijfsimago wilt beschermen en het bedrijf draaiende wilt houden in tijden van crisis. 

Met het aanbieden van outplacement aan ontslagen werknemers, sla je die drie vliegen in één klap. In dit artikel bespreken we de voordelen van outplacement. Oftewel, het bieden van professionele ondersteuning aan vertrekkende werknemers. We bespreken uiteraard ook de mogelijke nadelen van outplacement en vertellen waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste outplacementpartner.

Wat is outplacement?

Voordat we dieper ingaan op de voordelen van outplacement, leg ik kort uit wat outplacement is.

Outplacement is een dienst die bijdraagt aan het zo soepel mogelijk laten verlopen van een ontslagproces voor zowel het bedrijf als de ontslagen werknemer(s). Met outplacement bied je als werkgever ondersteuning aan je ontslagen medewerkers. Dit gebeurt in de vorm van deskundige loopbaanbegeleiding, het schrijven van een professioneel cv, hulp bij het netwerken, sollicitatievoorbereiding en meer. 

Moderne outplacementbureaus maken tevens gebruik van geavanceerde technologie en virtuele leermiddelen om flexibele, wereldwijde outplacementdiensten te bieden. Daardoor vinden de ontslagen werknemers sneller nieuw werk dan wanneer ze hun zoektocht naar een baan zonder begeleiding zouden doen. 

Wat is de rol van outplacement in bedrijven?

Het is verstandig voor organisaties en bedrijven om een outplacementpartner beschikbaar te hebben. Niet alleen tijdens een reorganisatie of grote ontslagronde, maar ook bij een ‘losstaand’ ontslag. Als een werknemer ontslagen wordt, kan er een gevoel van wrok ontstaan tegen de werkgever. De kosten van imagoschade kunnen langdurige gevolgen hebben voor de reputatie en winstgevendheid van je bedrijf of organisatie.

Los daarvan, geen enkele werkgever wil zijn werknemers zonder ondersteuning achterlaten na een ontslag. Ontslagen behoren tot de meest stressvolle aspecten van het werkveld. Outplacement biedt een eenvoudige, stressverminderende manier voor werknemers om van de ene functie naar de andere over te stappen. En dat terwijl je bedrijfsimago, retentie en productiviteit intact blijft.

Outplacement komt aan het einde van de ontslagprocedure. Wanneer HR aanbiedt om de ontslagen werknemers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe, betekenisvolle functie elders. Met de juiste outplacementpartner aan je zijde, zijn er veel voordelen van outplacement voor zowel de werknemers als werkgever.

De voordelen van outplacement voor werknemers

Nu duidelijk is wat outplacement inhoudt en welke rol het vervult, kunnen we dieper ingaan op de voordelen van outplacement voor de ontslagen werknemers. Deze voordelen laten meteen zien waarom het aanbieden van outplacement een verstandige zakelijke beslissing is voor werkgevers.

1. Sneller een nieuwe baan vinden

Het belangrijkste voordeel van outplacement is dat ontslagen werknemers sneller een nieuwe baan vinden. Zonder outplacement kan een gemiddelde werknemer meer dan een jaar nodig hebben om passend nieuw werk te vinden. Met outplacement zal die periode aanzienlijk korter zijn.

Met moderne, virtuele outplacementdiensten zoals Careerminds die aanbiedt, krijgen deelnemende werknemers gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar werk. Deze begeleiding sluit perfect aan op hun specifieke behoeften, locatie en tijdschema. Zo helpen we medewerkers soepeler en sneller aan nieuw, zinvol werk. Met de outplacementdiensten van Careerminds vinden deelnemers binnen 11,5 week nieuw en beter werk. Dat is drie keer sneller dan het landelijk gemiddelde, met een indrukwekkend plaatsingspercentage van 95 procent.

2. Negatieve emoties kalmeren

Een ontslag kan veel verschillende emoties oproepen bij de medewerker die wordt ontslagen. Zoals woede, verdriet of angst. Die hevige gevoelens zullen ze misschien uiten door online en mondeling negatieve berichten te verspreiden. Zelfs de overgebleven werknemers zullen de impact van een ontslagronde voelen, zich afvragend of zij de volgende zijn.

Het aanbieden van outplacement aan werknemers die hun baan verliezen, kan helpen deze angsten en negatieve emoties te kalmeren. Je ondersteunt de betreffende werknemers namelijk bij het zo snel en soepel mogelijk vinden van een nieuwe, betekenisvolle functie.

3. Ondersteuning geven en zekerheid bieden

Zelfs bij de beste bedrijven worden werknemers ontslagen. Maar wanneer een bedrijf outplacement aanbiedt, creëert het een aantrekkelijke, medewerkersgerichte cultuur. Dat zorgt ervoor dat werknemers zich veilig, gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Dit niveau van zorg en ondersteuning door de werkgever zal niet onopgemerkt blijven.

Door outplacement aan te bieden, zullen werknemers zich tevens emotioneel gesteund voelen. Ze hebben de zekerheid dat hun werkgever hen zal blijven ondersteunen, zelfs na ontslag. Daarnaast voelen ze zich ook financieel gesteund omdat zij sneller nieuw werk vinden.

4. Ondersteuning op maat

De beste outplacementbureaus bieden ondersteuning op maat. Dat betekent dat hun diensten worden aangepast aan de functie, het niveau en de wensen van de individuele deelnemer. Bijvoorbeeld: de strategie voor een manager zal anders zijn dan die van een junior werknemer. 

Al met al wegen de voordelen van outplacement ruimschoots op tegen de kosten van het implementeren ervan. Ontslagen zijn al moeilijk genoeg voor zowel getroffen werknemers als hun werkgever. Bedrijven die outplacement aanbieden als onderdeel van het ontslagpakket, geven hun voormalige werknemers de kans om op zoek te gaan naar nieuw, zinvol werk. Hierdoor gaan partijen in verreweg de meeste gevallen op een nette manier uit elkaar.

De voordelen van outplacement voor bedrijven

Outplacement heeft ook voor werkgevers een aantal voordelen. En die reiken verder dan je denkt. 

Hieronder bespreken we hoe outplacement de algehele prestaties en het imago van een bedrijf kan verbeteren. Outplacement is een manier om te laten zien dat je nog steeds geeft om het succes van je werknemers. Zelfs wanneer ze moeten vertrekken. Outplacement is één van de beste dingen die een bedrijf zijn medewerkers kan geven tijdens een ontslagronde of reorganisatie. Natuurlijk, een mooi ontslagpakket is een goed begin, maar het aanbieden van outplacement maakt het pakket pas echt compleet.

1. Bescherming van het bedrijfsimago

Ontslagrondes en reorganisaties zijn geen onbekend fenomeen. Maar je kunt er niet lichtzinnig mee omgaan. Want ieder ontslag kan je bedrijfsimago in gevaar brengen. Wanneer er een ontslag plaatsvindt, ongeacht de schaal, wordt iemands leven op zijn kop gezet. Daarom moet een HR-afdeling zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het ontslag soepel verloopt en dat de vertrekkende werknemers niet verbitterd raken.

Een uitstekende manier om dat te doen is met een goed ontslagpakket dat outplacement bevat. Door outplacement te bieden, laat je je werknemers zien dat je nog steeds om hen geeft, ook na het ontslag. Los daarvan laat je ook de “overgebleven” werknemers zien dat, als dit hen zou overkomen, ze in goede handen zijn. Eén van de grootste voordelen van outplacement is dat het de buitenwereld, je ontslagen werknemers en de rest van je medewerkers laat zien dat jij mensen niet zomaar op straat zet. En dat is een uitstekende manier om je bedrijfsreputatie zowel intern als extern te beschermen.

Het werkgeversmerk en de reputatie van een bedrijf zijn uiterst belangrijk. Tegenwoordig wordt mond-tot-mondreclame versterkt door het internet. Werkgeversrecensiewebsites zoals Glassdoor maken het gemakkelijk om (anoniem) negatieve beoordelingen achter te laten over bedrijven. Dat kan rampzalig zijn voor je bedrijf. Aan de andere kant kan een gedegen ontslagplan en -pakket helpen om je werkgeversmerk te beschermen. Het toont de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en zorgt ervoor dat vertrekkende werknemers – ondanks de moeilijke gebeurtenis – met een glimlach achterom kijken.

 2. Stressvermindering voor alle betrokkenen

Een ander voordeel van outplacement is dat het stress helpt verminderen bij iedereen die betrokken is bij het ontslag. Wanneer een werknemer wordt ontslagen, is dat meestal een schok. En wanneer mensen geschrokken zijn, kunnen ze irrationeel handelen. Met een beetje pech escaleert de situatie.

Wanneer outplacement wordt aangeboden, draagt dat bij aan het verzachten van de schok. Je laat werknemers niet hulpeloos achter, maar biedt hen een pad naar hun volgende carrièrestap. Dat vermindert de stress en angst bij ontslagen medewerkers en kan helpen voorkomen dat ze negatief reageren op de situatie. Daardoor wordt de algehele werkplek een positievere omgeving, zelfs in moeilijke tijden.

 3. Moreel van werknemers verhogen

Wist je dat outplacement het moreel van werknemers helpt verhogen? Zoals eerder gezegd kunnen ontslagen en reorganisaties negatieve gevolgen hebben voor de overgebleven medewerkers. Zij maken zich vaak zorgen over hun eigen baanzekerheid en kunnen zich schuldig voelen tegenover hun ontslagen collega’s. Door outplacement aan te bieden laat je als bedrijf zien dat je om je werknemers geeft. Wat op zijn beurt het moreel en de loyaliteit van de overgebleven medewerkers verhoogt.

Wanneer werknemers weten dat hun bedrijf er alles aan doet om hen te helpen, zelfs als ze worden ontslagen, voelen ze zich meer gewaardeerd en gesteund. Dat kan leiden tot hogere productiviteitsniveaus en een sterkere betrokkenheid bij het bedrijf. Werknemers zijn nu eenmaal geneigd om zich meer in te zetten voor een werkgever die hun welzijn voorop stelt.

 4. Productiviteit en retentie behouden

Outplacementdiensten kunnen bijdragen aan het behoud van productiviteit en het verhogen van retentie binnen een organisatie. Medewerkers die zich gesteund voelen door hun werkgever zijn vaak gemotiveerder en productiever. Dat helpt om de negatieve impact van ontslagen op de algehele productiviteit van het bedrijf te verminderen.

Daarnaast draagt het aanbieden van outplacement bij aan een positieve bedrijfscultuur, wat op zijn beurt de retentie van huidige medewerkers verhoogt. Medewerkers zullen minder geneigd zijn om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden als ze weten dat hun huidige werkgever hen ondersteunt, zelfs in moeilijke tijden.

 5. Bedrijfswaarden ondersteunen

Outplacement helpt om de bedrijfswaarden te ondersteunen en versterken. Bedrijven die waarde hechten aan hun medewerkers en hun welzijn kunnen deze waarden aantonen door outplacement aan te bieden. Daarmee toont het bedrijf aan dat het niet alleen gericht is op winst, maar ook op de mensen die bijdragen aan het bedrijfssucces.

 6. Het risico van juridische stappen beperken

Als een werknemer ontslag krijgt en het daar niet mee eens is, kan dat leiden tot juridische stappen of zelfs een bezwaar bij de kantonrechter. Het verdedigen van een ontslag is duur, tijdrovend en schadelijk voor het moreel van de overgebleven medewerkers. Niet te vergeten de reputatie en het imago van het bedrijf. Outplacement kan de angst en wrok van de ontslagen werknemers verminderen en daarmee het risico op juridische stappen verkleinen.

 7. Kosten besparen met een sterke strategische partner

Zoals eerder gezegd, zijn ontslagen onvermijdelijk in de zakenwereld. De kans is dus aanwezig dat ook jouw organisatie hier vroeg of laat mee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk om een outplacementbedrijf te kiezen dat een sterke strategische partner is. Zo’n partner loodst je door het ontslagproces met minimale stress en kosten.

Door een bedrijf in retainer te houden (overigens rekent Careerminds geen retainerkosten – maar dat terzijde) kun je je vrijer voelen om maatregelen te nemen. Hoewel dat vaak pijnlijk is, kan het negeren van de noodzaak van ontslagen schadelijk zijn voor je bedrijf. Vooral als je bedrijf financieel begint te lijden. Met outplacement houd je grip op je personeelsbestand en kan je doen wat nodig is voor de winstgevendheid van je bedrijf, terwijl je je werknemers de juiste voordelen biedt.

Wat zijn de nadelen van outplacement?

Als we de vele voordelen van outplacement voor bedrijven en hun werknemers bespreken, moeten we ook de mogelijke nadelen doornemen. Hoewel deze nadelen niet in alle gevallen van toepassing zijn, is het goed om ze te kennen. Ook kun je hiermee rekening houden in je zoektocht naar de ideale outplacementpartner.

 1. Onnodige kosten betalen

Het meest voorkomende nadeel van outplacement zijn de buitensporige of onnodig hoge kosten die gerekend worden als je de verkeerde outplacementaanbieder kiest. Oudere, traditionele outplacementbureaus brengen vaak retainerkosten in rekening. Of ze bieden slechts voor een bepaalde termijn ondersteuning aan.

Moderne, technologiegedreven outplacementaanbieders zoals Careerminds leggen geen van deze kostbare beperkingen op. Wij rekenen geen retainerkosten en hanteren geen tijdslimieten. Sterker nog, wij bieden onbeperkte diensten en ondersteuning tot aan plaatsing. Dat wil zeggen totdat werknemers succesvol zijn geplaatst in een nieuwe, betekenisvolle rol. Wij geloven dat werknemers die door een ontslag hun wereld zien instorten de ondersteuning moeten krijgen die ze nodig hebben, ongeacht hoe lang dat duurt.

Zorg er dus voor dat je goed de ‘kleine lettertjes’ leest van het contract dat je afsluit met een outplacementpartner.

 2. Concurrenten huren jouw voormalige talenten in

Soms is het voor kostenbesparing noodzakelijk om goede werknemers te ontslaan. Wanneer je een dienst zoals outplacement gebruikt, die mensen sneller weer aan het werk helpt, stuur je gekwalificeerde mensen terug de arbeidsmarkt op. Outplacementbureaus koppelen werknemers aan bedrijven waar ze floreren. Het risico bestaat dus dat ze bij concurrerende bedrijven terechtkomen. Dat kun je voorkomen met een goed concurrentiebeding in arbeidscontracten.

Voordelen van outplacement: de conclusie

Outplacement is een goede aanvulling voor elke organisatie met personeel in dienst. Het verzacht de pijn van het ontslag en vermindert daarmee stress. Door een professionele outplacementdienst aan te bieden, kun je ervoor zorgen dat ontslagen geen negatieve invloed hebben op de reputatie van je bedrijf of organisatie.

Daarnaast laat je je overgebleven werknemers zien dat zij goed verzorgd worden als hen hetzelfde ooit overkomt. Dat verlaagt het stressniveau en de onzekerheid in het personeelsbestand. Ook zorgt het ervoor dat het moreel hoog blijft. Het beste van alles is dat outplacement jou kan helpen om noodzakelijke zakelijke stappen te nemen, terwijl er toch goed voor je ontslagen werknemers wordt gezorgd. Als het outplacementtraject succesvol verloopt, zullen werknemers zich ondersteund voelen in hun carrièretransitie. Bovendien kunnen zij overstappen naar een nieuwe, betekenisvolle baan voordat hun ontslagvergoeding op is. En dat bespaart hen geld en stress.

Het is van vitaal belang dat je deze voordelen van outplacement in het achterhoofd houdt bij het kiezen van een outplacementpartner. Immers, het samenwerken met een verkeerde outplacementaanbieder kan net zo schadelijk zijn voor je bedrijf als het helemaal niet aanbieden van outplacement. Terwijl het kiezen van de juiste partner je veel stress, mogelijke schade en geld bespaart.

Ben jij op zoek naar een professionele outplacementaanbieder voor jouw organisatie? En wil je meer weten over het outplacementtraject bij Careerminds? Neem contact met ons op. Onze experts denken graag met je mee.

Natascha Ossewaarde

Natascha Ossewaarde

Als gediplomeerd journalist weet Natascha als geen ander hoe ze complexe teksten en vraagstukken kan vertalen naar begrijpelijke content. Tijdens haar opleiding liep ze o.a. stage bij het bedrijf achter de Nederlandse Carrièrebeurzen en schreef daar tientallen teksten over HR- en carrière-onderwerpen. Daarnaast is ze redactiecoördinator & editor geweest bij een uitgeverij van fiscale vakbladen en heeft ze als copywriter & SEO-specialist bij een marketingbureau gewerkt. Inmiddels runt Natascha twee eigen ondernemingen en helpt ze als freelance tekstschrijver uiteenlopende bedrijven aan kwalitatieve teksten en een betere vindbaarheid in zoekmachines.

Hulp nodig bij outplacement?

Bij Careerminds staan mensen op de eerste plaats. Daarom bieden wij gepersonaliseerde outplacementoplossingen voor leidingevenden op alle niveaus. Tegen lagere kosten en wereldwijd.

Praat met een expert

Aanmelden Contact