Privacyverklaring Careerminds

Laatst bijgewerkt: 13 februari 2024

Bedankt voor uw gebruik van Careerminds. Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen en om die reden leggen wij in deze privacyverklaring uit hoe wij omgaan met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens bij de diensten van Careerminds, met inbegrip van de outplacementdiensten, coaching, loopbaanontwikkeling of andere diensten die worden geleverd door Careerminds Group Inc. (gezamenlijk “Diensten”). De Diensten zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Careerminds Group Inc., een bedrijf uit Delaware, gevestigd en kantoorhoudende te 18 Germany Dr, Suite 2A, Wilmington, DE 19804, USA (“Careerminds”, “wij”, “ons” of “onze”).

Deze privacyverklaring is van toepassing als u woonachtig bent in een land binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”: de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland), in Zwitserland of in het Verenigd Koninkrijk. Als u in de VS woont, klik dan hier voor meer informatie over uw privacyrechten. Als u in Canada woont, klik dan hier voor meer informatie over uw privacyrechten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen via onze Diensten, evenals andere persoonsgegevens die online of offline door derden aan ons worden verstrekt, wanneer wij die gegevens vervolgens koppelen aan gebruikers van onze Diensten. Deze gebruikers kunnen contactpersonen van klanten of leveranciers zijn, of werknemers van onze klanten die deelnemen aan onze Diensten. De privacyverklaring is ook van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld van gebruikers van onze website en webgebaseerde toepassingen, en op persoonsgegevens die worden verzameld van ontvangers van marketinguitingen en van sollicitanten. Dit maakt ons de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“EU AVG”), of de equivalente wetten van het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (gezamenlijk “Gegevensbeschermingswetten”). Bij deze verwerkingsactiviteiten zijn wij uw contactpersoon.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens van onze eigen werknemers. De privacyverklaring is evenmin van toepassing op persoonsgegevens die u ons vraagt te delen met derden of die worden verzameld door Online Tool Providers (zoals hieronder verder beschreven). U erkent en stemt ermee in dat Careerminds niet verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens door andere gebruikers van onze Diensten of derden die worden gebruikt bij het leveren van onze Diensten. U dient in dat geval altijd de privacyverklaring van deze derden te lezen voordat u gebruik maakt van hun diensten.

Indien en voor zover wij persoonsgegevens van deelnemers van onze Diensten uitsluitend namens onze klant verwerken, is de klant de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Gegevensbeschermingswetten en zijn wij de verwerker. In dat geval is deze privacyverklaring niet van toepassing en sluiten wij een verwerkersovereenkomst met onze klant.

Deze privacyverklaring beschrijft onder andere:
Persoonsgegevens en andere gegevens die wij over u verzamelen;
Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken;
Hoe wij persoonsgegevens kunnen delen met derden; en
Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met ons via: privacy@careerminds.com.

VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Registratie en gebruik van onze Diensten: als contactpersoon of deelnemer

Wij verzamelen uw persoonsgegevens, als u zich als contactpersoon of als deelnemer van onze klant registreert voor of gebruik maakt van onze Diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor zover dit nodig is om onze overeenkomst met u of uw werkgever uit te voeren. Wij beschrijven de contractuele Diensten waarvoor deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn in onze algemene voorwaarden. Zonder uw persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om de Diensten op het gebied van outplacement, coaching en loopbaanontwikkeling uit te voeren. Wij hebben uw persoonsgegevens onder meer nodig voor het aanmaken van een account, voor het inlogproces, om administratieve informatie toe te sturen, om marketinguitingen toe te sturen en om feedback te vragen. Voor deze doeleinden kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens van deelnemers aan onze Diensten verwerken:

Voor- en achternaam;
Persoonlijke adresgegevens;
(Privé of zakelijk) e-mailadres;
(Privé of zakelijk) telefoonnummer;
Functie en bedrijfsnaam;
Persoonlijke betaalgegevens;
Accountnummers en door de overheid uitgegeven identificatienummers;
Cv’s;
Opleidingen, certificaten en testresultaten;
Personeelsdossiers; en
Alle andere persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van onze Diensten.

Als u alleen een contactpersoon van een klant of een leverancier bent, dan verzamelen wij minder persoonsgegevens. In dat geval verwerken wij in beginsel alleen uw naam, (zakelijk) e-mailadres en telefoonnummer. Bovendien is het niet de intentie om via onze Diensten bijzondere categorieën persoonsgegevens te verzamelen, zoals persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken. Wij kunnen daarentegen niet volledig garanderen dat wij dergelijke gegevens niet verzamelen wanneer deelnemers deze aan ons verstrekken (bijvoorbeeld in hun cv). Desondanks zullen wij deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van onze Diensten en alleen met hun uitdrukkelijke toestemming.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze Diensten uit te kunnen voeren, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Wanneer er aanwijzingen zijn van mogelijke juridische vordering(en), zal de bewaartermijn overeenkomstig worden verlengd.

Onze website of webgebaseerde toepassingen gebruiken

Wanneer u onze website, webgebaseerde toepassingen en andere door ons geleverde tools of producten gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens met betrekking tot dat gebruik verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder meer om onze Diensten en website(s) te verbeteren, te ontwikkelen en te beschermen. Tevens verzamelen wij uw gegevens om te bekijken welke delen van onze Diensten of functies u gebruikt, welke sociale mediaplatforms u verbindt met onze Diensten en om te bekijken wat u via onze Diensten plaatst op de sociale mediaplatforms. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om contactverzoeken op onze website af te handelen en om met u te chatten via onze website.

Wij kunnen ook verschillende technologieën gebruiken, waaronder “cookies”, lokale browseropslag en “web beacons”, “pixels” of “tags”. Een “cookie” is een klein tekstbestand die gegevens opslaat in uw webbrowser en waartoe de websitebeheerder of, indien van toepassing, een derde partij toegang heeft wanneer u de website bezoekt. Wij verwijzen naar onze cookieverklaring voor meer informatie over deze cookies.

Wij verwerken de persoonsgegevens van websitegebruikers als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Uw persoonsgegevens gebruiken wij onder meer om te reageren op uw contactverzoeken en om te zorgen voor een goed functionerende website. Hiervoor kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam;
(Privé of zakelijk) e-mailadres;
(Privé of zakelijk) telefoonnummer;
Functie en bedrijfsnaam;
Aantal werknemers van het bedrijf;
De Diensten waar iemand naar op zoek is;
Persoonsgegevens via cookies; en
Alle andere persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van onze website.

Wij verzamelen ook automatisch bepaalde informatie wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of erdoor navigeert. Deze informatie kan niet (direct) worden gelinkt aan uw identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar deze informatie kan wel apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaat kenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaat naam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de veiligheid en werking van onze website(s) te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Als u ons een bericht stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt, bewaren wij uw contactgegevens zo lang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoek indienen via het e-mailadres: privacy@careerminds.com.

Het ontvangen van onze nieuwsbrief en andere vormen van marketing

Wij zullen uw elektronische contactgegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij u gebruik maakt van onze Diensten. In dat geval zullen wij informatie verstrekken over nieuwe producten en Diensten. Gebruikers van onze Diensten kunnen zich op ieder gewenst moment afmelden van onze marketinglijst door te klikken op de afmeldlink in de marketinguitingen. Zelfs als u zich afmeldt voor marketinguitingen, kunnen wij u nog steeds service gerelateerde e-mails sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, behalve wanneer uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze belangen.
Als u geen gebruik maakt van onze Diensten, vragen wij uw toestemming voor het verzenden van onze nieuwsbrief of andere marketinguitingen (dit wordt ook wel ‘opt-in’ genoemd). In dat geval kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam;
(Privé of zakelijk) e-mailadres;
In- of uitschrijving nieuwsbrief; en
Interesses en voorkeuren.

Wij bewaren uw gegevens voor marketingdoeleinden tot vijf jaar vanaf het moment dat de gegevens werden verzameld of vanaf het moment dat u toestemming gaf. Daarna verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens, tenzij wij bepaalde persoonsgegevens langer nodig hebben voor een ander doel. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoek indienen via het e-mailadres: privacy@careerminds.com.

Solliciteren voor een baan bij ons

Als u solliciteert voor een baan bij Careerminds, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om uw sollicitatie te beoordelen en om contact met u op te nemen over de sollicitatieprocedure. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en als wij verder komen in de sollicitatieprocedure, zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst op te stellen en uit te voeren. Hiervoor kunnen wij onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Persoonlijke adresgegevens;
Motivatiebrief en cv’s;
Opleidingen, certificaten en testresultaten; en
Alle andere persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van uw sollicitatie.

Als u bij ons heeft gesolliciteerd, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u ons dat heeft gevraagd, of uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te bewaren voor een periode van één jaar na afronding van de sollicitatieprocedure. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

MINDERJARIGEN

De Diensten zijn niet bedoeld voor contactpersonen of deelnemers van klanten jonger dan 18 jaar. Wij verzamelen bewust geen persoonsgegevens van deelnemers jonger dan 18 jaar. Wij geven deelnemers jonger dan 18 jaar geen toestemming om onze Diensten te gebruiken. Als u van mening bent dat wij onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@careerminds.com en wij zullen deze informatie onmiddellijk verwijderen of anonimiseren.

VERZAMELDE GEGEVENS UIT ANDERE BRONNEN

Wij en aan ons gelieerde ondernemingen delen over het algemeen persoonsgegevens met elkaar zodat wij onze Diensten aan u kunnen leveren. Wij kunnen ook informatie over u verkrijgen van andere bronnen, zoals openbare databanken, gezamenlijke marketingpartners, platforms voor sociale media (zoals Facebook) en van andere derden.

Voorbeelden van de informatie die wij ontvangen van andere bronnen zijn: profielinformatie van uw sociale media account (uw naam, geslacht, verjaardag, e-mail, woonplaats, gebruikersidentificatienummers voor uw contacten, URL van de profielfoto en andere informatie die u openbaar wil maken); marketingleads en zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links). Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om feedback te krijgen op een cv via een van onze partnersites, worden uw contactgegevens en cv gedeeld.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet, maar wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals hieronder beschreven en mits in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Binnen onze organisatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen onze organisatie delen om onze Diensten te verlenen, of wanneer u ons daartoe toestemming of een specifieke opdracht geeft, bijvoorbeeld wanneer u de Diensten gebruikt om informatie te delen met andere gebruikers. Dit kan ook het delen van uw persoonsgegevens met onze werknemers, gelieerde ondernemingen, groepsmaatschappijen en dochterondernemingen omvatten, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.

Dienstverleners

Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met dienstverleners. Met “dienstverleners” bedoelen wij bedrijven, agenten, contractanten of anderen die worden ingeschakeld om namens ons functies uit te voeren, zoals het verwerken van betalingen, het leveren van gegevensopslag, het hosten van onze website, chatserviceproviders, dienstverleners voor content optimalisatie en leadgeneraties, voor de marketing van onze producten en Diensten en het uitvoeren van audits.

Wanneer wij gebruik maken van een dienstverlener, verlangen wij dat deze dienstverlener de van ons ontvangen persoonsgegevens alleen gebruikt en openbaar maakt om de betreffende diensten aan ons te kunnen verlenen of zoals vereist wordt door toepasselijke wetgeving. Voor zover dienstverleners uw persoonsgegevens namens ons en op basis van onze instructies verwerken, doen zij dit als (sub)verwerkers. In deze gevallen zullen wij een verwerkersovereenkomst met hen aangaan.

Online Tool Providers

Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met Online Tool Providers. Met “Online Tool Provider” bedoelen wij een licentiegever van software die wij opnemen in of gebruiken met onze Diensten, inclusief een API of SDK, en die een gespecialiseerde functie of dienst aan ons levert, waarvoor de overdracht van persoonsgegevens aan de Online Tool Provider vereist is. Online Tool Providers kunnen het recht hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen zakelijke doeleinden als zij een wettelijke basis hebben. Een Online Tool Provider kan automatisch informatie over u verzamelen, in dat geval valt de verwerking van uw persoonsgegevens onder de privacyverklaring van de Online Tool Provider. Gebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens door een Online Tool Provider wordt beschreven in de aan hun toebehorende privacyverklaring. Sommige Online Tool Providers bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het verzamelen of gebruik van uw gegevens.

Andere derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook met derden delen wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) de voorwaarden van de Diensten af te dwingen of toe te passen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan, (b) te voldoen aan wettelijke vereisten of een afdwingbaar overheidsverzoek, (c) de rechten, eigendommen of de veiligheid van ons, onze klanten of andere derden te beschermen, (d) een misdrijf te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen, of (e) fraude, veiligheidsproblemen of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

Tot slot behouden wij ons het recht voor om informatie (inclusief uw persoonsgegevens) over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie of overdracht van alle of vrijwel alle activa van ons bedrijf met betrekking tot de Diensten, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement, liquidatie of wanneer ons bedrijf onder curatele wordt gesteld. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke overdracht, bijvoorbeeld via een e-mail of door een kennisgeving op onze website te plaatsen.

Tot slot kunnen wij ook anonieme gegevens, samengevoegd met informatie over onze gebruikers, delen met onze klanten, zakelijke partners, verkopers, adverteerders, investeerders, potentiële kopers en andere derden als wij van mening zijn dat een dergelijke verstrekking goede zakelijke redenen of rechtvaardigingen heeft. In dergelijke gevallen is deze privacyverklaring niet langer van toepassing.

Derde landen

Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen – d.w.z. landen buiten de EER – zullen wij dit alleen doen als het derde land een passend beschermingsniveau biedt. In sommige landen buiten de EER – waaronder op de datum van de laatste update van deze privacyverklaring: Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), Faeröer, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Republiek Korea, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk onder de GDPR en Richtlijn (EU) 2016/680, de Verenigde Staten (commerciële organisaties die deelnemen aan het EU-VS Data Privacy Framework) en Uruguay (kijk hier voor meer informatie en een actuele lijst van de landen) – worden uw persoonsgegevens voldoende beschermd in overeenstemming met de EU GDPR. Als dit niet het geval is, bieden wij passende waarborgen om een adequate gegevensbescherming te garanderen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van de meest recente modelcontracten zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en door het implementeren van aanvullende waarborgen, waarvan een kopie kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar privacy@careerminds.com. Als er geen passende waarborgen zijn, geven wij uw persoonsgegevens alleen door als er een wettelijke uitzondering op van toepassing is. Een voorbeeld van een wettelijke uitzondering is uw uitdrukkelijke toestemming.

INFORMATIEBEVEILIGING

Wij maken gebruik van redelijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging of vernietiging. Wij gebruiken bijvoorbeeld Secure Socket Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS) of een vergelijkbare coderingstechnologie wanneer gevoelige gegevens via het internet worden verzonden en wij gebruiken firewalls om externe toegang tot ons netwerk te voorkomen. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens die in ons bezit zijn tot onze werknemers, dienstverleners en Online Tool Providers die deze informatie nodig hebben om onze Diensten te kunnen beheren, ontwikkelen, verbeteren of ondersteunen.

Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, houden wij bij de beveiligingsmaatregelen rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor uw rechten en vrijheden die de verwerking met zich meebrengt. U dient alleen toegang te hebben tot onze Diensten en website(s) in een beveiligde omgeving. Als u denkt dat uw account gehackt is of als u een vermoeden heeft van een datalek, neem dan contact met ons op via privacy@careerminds.com.

PRIVACYRECHTEN

U heeft de volgende rechten onder de toepasselijke Gegevensbeschermingswetten:

Recht op informatie en inzage. U heeft het recht om informatie op te vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en kopieën te ontvangen van de persoonsgegevens. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen, waardoor u niet altijd alle informatie ontvangt over de persoonsgegevens die wij verwerken.

Recht op gegevenswissing. U heeft in het algemeen het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens of een deel daarvan worden gewist (bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor onze doeleinden of wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt); wij zullen uw persoonsgegevens echter niet altijd kunnen wissen omdat de verwerking soms nog steeds noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn omdat de persoonsgegevens nog nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het indienen, uitoefenen of onderbouwen van een juridische vordering. Om die reden zullen wij uw belang bij het wissen van uw persoonsgegevens afwegen tegen onze noodzaak om de persoonsgegevens te bewaren voor andere legitieme belangen. Houd er rekening mee dat wanneer u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, u mogelijk ook niet langer gebruik kunt maken van de Diensten.

Recht op rectificatie. U heeft het recht om de gegevens in uw account in te zien of te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct en up-to-date zijn. U heeft ook het recht om rectificatie te vragen van uw persoonsgegevens indien derden deze persoonsgegevens aan ons hebben verstrekt en u van mening bent dat deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op beperking van de verwerking. Onder bepaalde omstandigheden kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten beperken. Dit kan bijvoorbeeld als de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is of persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking. In bepaalde omstandigheden kunnen wij dan echter nog steeds uw persoonsgegevens gebruiken, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens nog nodig zijn voor juridische vorderingen of om de rechten van een andere betrokkene te beschermen.

Kennisgeving van rectificatie, gegevenswissing of beperking. Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw persoonsgegevens informeren over rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens, die door u zijn verstrekt, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, die door u zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar format, om deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar. Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde derden. Wij zullen verschillende factoren in overweging nemen bij het beoordelen van een bezwaar tegen onze verwerking, waaronder: de redelijke verwachtingen van onze gebruikers; de voordelen en risico’s voor u, ons, andere gebruikers of derden; andere beschikbare middelen om hetzelfde doel te bereiken die mogelijk minder ingrijpend zijn en geen onevenredige inspanning vereisen. Uw bezwaar zal worden gehonoreerd en wij zullen de verwerking van uw gegevens staken, tenzij de verwerking is gebaseerd op dwingende legitieme gronden of de verwerking door ons nog nodig is om juridische redenen.

Recht om toestemming in te trekken. Als wij uw toestemming voor een gegevensverwerking hebben gevraagd, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering, zonder menselijke tussenkomst. Soms gebruiken wij geautomatiseerde besluitvorming of profilering bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering wanneer dit in overeenstemming is met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetten.

Klachtrecht. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, kunt u contact met ons opnemen via privacy@careerminds.com. Wij zullen altijd proberen om samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een nationale toezichthoudende autoriteit ons gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u, als u zich in de EER bevindt, contact opnemen met uw nationale toezichthoudende autoriteit. Zie hier voor contactgegevens van uw nationale toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw verzoek(en) om deze rechten uit te oefenen bij ons indienen via privacy@careerminds.com. Vermeld uw naam, telefoonnummer en het type verzoek. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij reageren op uw verzoek(en). Alleen u of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, kan een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u bijvoorbeeld een verzoek indient, zullen wij u vragen om uw naam, e-mailadres of andere informatie in onze administratie te bevestigen om uw identiteit te kunnen verifiëren. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden vrijgegeven aan iemand die er geen recht daartoe heeft.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar niet later dan één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Daarbij beoordelen wij ook of, en zo ja in hoeverre, wij aan uw verzoek kunnen of moeten voldoen volgens de wet. Als een langere periode van maximaal twee maanden nodig is, zullen wij u hierover binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren. Het indienen en verwerken van uw verzoek is kosteloos, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, in het bijzonder vanwege het repetitieve karakter.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Wij kunnen deze privacyverklaring periodiek wijzigen of bijwerken, met of zonder voorafgaande kennisgeving, door de bijgewerkte verklaring op deze pagina te plaatsen. U kunt altijd de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit document controleren om te zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen wij u op redelijke wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via een e-mail of door een kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen voordat de wijzigingen van kracht worden. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te controleren.

8. VRAGEN EN KLACHTEN

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of een klacht wil indienen, kunt u contact met ons opnemen via:

Careerminds Group Inc.
2800 Lancaster Avenue
Suite 9
Wilmington, DE 19805
E-mail: privacy@careerminds.com

Aanmelden Contact