Jouw complete gids voor wereldwijde outplacementdiensten

Februari 22, 2024 door Rebecca Ahn

Een wereldwijde outplacementaanbieder kiezen kan een hele klus zijn. Welke kenmerken en mogelijkheden moet een topaanbieder hebben? Wat is het onderscheid tussen de verschillende programma’s? Wat zijn de culturele normen in de verschillende landen aangaande het type dienstverlening?

We hebben al heel wat tips gegeven over het selecteren van een outplacementaanbieder. Maar wanneer je wereldwijde outplacementdiensten nodig hebt, wordt het iets ingewikkelder. Er is dan meer uitleg nodig om er zeker van te zijn dat je de juiste dienstverlener kiest. Een outplacementaanbieder die past bij de behoeften van je organisatie en die van jouw boventallige werknemers.

Wereldwijde Outplacement: hoe werkt het?

Outplacement is een dienst die ontslagen werknemers krijgen aangeboden en die hen helpt een nieuwe rol buiten hun huidige organisatie te bemachtigen.
Wereldwijde outplacement vergroot het bereik van lokale outplacementprogramma’s. Het is bedoeld voor bedrijven met werknemers die zich in diverse geografische regio’s bevinden. Wereldwijde outplacement helpt deze organisaties met het ondersteunen van hun medewerkers. Waar ter wereld ze zich ook bevinden in deze tijd van virtueel werk en een wijdverspreid personeelsbestand.

Hoe werkt het precies?

Er zijn veel verschillende manieren waarop een wereldwijde outplacementaanbieder zijn ondersteuning kan uitbreiden naar de verschillende landen, culturen en talen van een organisatie. Veel outplacementaanbieders vertrouwen op outsourcing aan partnernetwerken om wereldwijde outplacementondersteuning te bieden, wat vaak van invloed kan zijn op de kwaliteit van het programma.

Bij Careerminds is onze filosofie met wereldwijde outplacement één vaste aanpak. Wat betekent dat? Careerminds recruteert en traint zorgvuldig coaches van over de hele wereld die consistent wereldwijd outplacement kunnen leveren. Daarbij gebruiken we één uitgebreid platform en klantenportaal, en voorzien we onze klanten van transparante resultaten.

Ons outplacementprogramma is voornamelijk virtueel. Daardoor kunnen werknemers onze diensten gebruiken vanuit het comfort van hun eigen huis en op een zelfgekozen moment. In landen waar face-to-face contact nog steeds belangrijk is, combineren we programma’s en bieden we on-demand face-to-face ondersteuning met virtuele levering.

Het aanbestedingsproces voor een wereldwijde outplacementaanbieder begint meestal met een offerteaanvraag.

De voordelen van Wereldwijde Outplacement

Nu we weten hoe wereldwijde outplacement werkt, is het tijd voor het volgende punt. Waarom zou je überhaupt moeten overwegen om outplacement aan te bieden? Outplacementdiensten aanbieden kent vele voordelen, dat geldt vooral voor outplacementdiensten met een wereldwijde ondersteuning.

Het grootste voordeel is dat werknemers een soepele overstap kunnen maken naar een nieuwe rol buiten je organisatie. Ze krijgen immers ondersteuning bij elke stap van het transitieproces. Die ondersteuning bieden, is een van de beste dingen die een organisatie kan doen voor medewerkers die een moeilijke verandering in hun professionele leven doormaken.

Outplacement stelt bedrijven ook in staat moeilijke zakelijke beslissingen te nemen. Niemand houdt ervan om een reorganisatie door te voeren, maar soms is het noodzakelijk. Outplacement versoepelt het reorganisatieproces door boventallige werknemers vlot en succesvol naar een nieuwe rol te begeleiden.

Net als ontslagvergoedingen, helpt ook outplacement om het bedrijf dat het aanbiedt te beschermen. Een ontslagvergoeding beschermt je tegen juridische stappen door een werknemer een verklaring van afstand te laten ondertekenen in ruil voor een betaling. Een ontslagvergoeding alleen biedt echter geen bescherming tegen schade aan je bedrijfscultuur en merk als gevolg van reorganisaties. Ontslagen kunnen er, ongeacht de reden, een negatieve impact op hebben. Zonder extra ondersteuning kunnen reorganisaties toekomstige aanwervingen bemoeilijken, het vertrek van talent in de hand werken en de sfeer op de werkvloer schaden.

Outplacement aanbieden helpt bovengenoemde negatieve impact teniet te doen. Het laat werknemers zien dat er voor ze gezorgd wordt als ze ooit worden ontslagen. Het laat zien dat de organisatie om de werknemers geeft en ze opweg helpt in stressvolle tijden.

Wereldwijde outplacementaanbieders helpen organisaties het gemakkelijk te maken om elk teamlid – ongeacht hun locatie – dat niveau van ondersteuning te bieden.

Wat moet een wereldwijde outplacementdienst bieden?

Een wereldwijd personeelsbestand kent vele uitdagingen. Maar outplacement mag daar niet onder vallen. Daarom volgen hier enkele cruciale criteria waarop je moet letten bij het selecteren van een wereldwijde outplacementaanbieder. Je wilt immers de beste outplacementervaring voor al je medewerkers, waar ook ter wereld.

Naadloze integratie en partnerschap

De wereldwijde outplacementaanbieder van je keuze moet een echte partner zijn. Een verlengstuk van je HR-afdeling. Daarom is een eerste vereiste dat de beste wereldwijde outplacementaanbieder naadloos verbinding kan maken met de bestaande HRIS-systemen van je organisatie.

Het wereldwijde outplacementprogramma van Careerminds heeft bijvoorbeeld een one-click integratie met de meest voorkomende HRIS-systemen, waaronder:

  • Workday
  • Ultime Software
  • ADP
  • Oracle

Dit zorgt voor een naadloze klantervaring in ons Careerminds-portaal via hun programmabeheer, communicatie en resultatenrapportage.

Het AI-aangedreven platform van Careerminds biedt deelnemers ook een naadloze ervaring bij het zoeken naar een baan. Zoals het gebruik van een algoritme om hun cv te matchen met vacatures, en het voorstellen van waardevolle trefwoorden die nodig zijn om hun cv boven op de stapel te krijgen.

Een wereldwijde outplacementaanbieder kan pas een echte zakenpartner zijn, als het een hulpbron is waarop de organisatie kan leunen bij het aangaan van moeilijke uitdagingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het trainen van managers in de manier waarop zij hun werknemers (virtueel) kunnen informeren. Of hoe zij de medewerkers die bij de organisatie blijven kunnen aansturen, zodat zij de veranderingen het hoofd kunnen bieden, stress kunnen reduceren en zich opnieuw op de toekomst kunnen focussen.

Bij Careerminds moedigen we onze klanten aan om de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd met ons te delen, en om zo vroeg in het proces met ons samen te werken als ze zich er klaar voor voelen. We leren altijd van de feedback en uitdagingen die we horen. Deze nemen we op in ons klantenportaal om onze wereldwijde outplacementdiensten te blijven innoveren en verbeteren.

Transparantie en rapportage

Zodra de interne systemen van je organisatie zijn aangesloten en geïntegreerd, is een naadloze en transparante opvolging van outplacementresultaten mogelijk.

Bij Careerminds verbindt en bewaart onze beveiligde API alle gebruiksgegevens van werknemers, enquêteresultaten en landingspaginagegevens. Zo weet je altijd weet hoe je werknemers ons systeem gebruiken, ongeacht hun fysieke locatie.

Transparantie is de sleutel. Je hebt een eenvoudige, duidelijke en continu toegankelijke rapportage nodig. Een rapportage die voortdurend inzicht biedt in hoe het wereldwijde outplacementprogramma presteert voor al jouw deelnemende werknemers.

Zoals Raymond Lee, oprichter van Careerminds, uitlegt: “Klanten hebben 24/7 toegang tot statistieken en data on demand voor deelnemers, waar ook ter wereld.”

Deze transparantie geldt ook voor de ervaring van de deelnemers met het programma in termen van rechtvaardigheid en inclusie. Vooral bij het aanbieden van outplacementondersteuning op mondiale schaal is de toegankelijkheid en inclusiviteit van het online platform en de community essentieel.

Het wereldwijde outplacementportaal van Careerminds is een sociaal leerplatform. De deelnemer heeft een 1-op-1 relatie met zijn coach, maar kan via de sociale netwerken en interactieve webinars van het platform ook contact leggen met de andere programmadeelnemers. Dat contact is belangrijk in een virtuele omgeving waarin deelnemers zich geïsoleerd kunnen voelen en daarom de ondersteuning van de community binnen het programma goed kunnen gebruiken.

Ondersteuning tot aan plaatsing

Bij je keuze voor een wereldwijde outplacementaanbieder is het belangrijk erop te letten dat de aanbieder ondersteuning tot aan plaatsing biedt.

Tot aan plaatsing‘ betekent dat de aanbieder met de deelnemers samenwerkt totdat zij in een nieuwe, betekenisvolle rol worden geplaatst. Dat zorgt ervoor dat zij niet worden afgesneden van de ondersteuning en outplacementdiensten nog voordat ze daadwerkelijk een volgende rol hebben veiliggesteld.

De meeste outplacementaanbieders baseren hun diensten op een tijdsgebaseerd systeem, vaak variërend van een paar weken tot een paar maanden. Na die periode eindigt hun dienstverlening, ongeacht of de deelnemers een nieuwe rol hebben gekregen.

De outplacementdiensten van Careerminds worden altijd aangeboden tot aan plaatsing in een nieuwe rol. De deelnemers krijgen onbeperkte ondersteuning, coaching en toegang tot de portal.

Het is belangrijk om elke medewerker hetzelfde niveau van ondersteuning te bieden. Of de medewerker nu op het hoofdkantoor in Nederland werkt, of op een vestiging elders ter wereld. Daarvoor is een breed scala aan outplacement tools en ondersteuning nodig, zoals betrokken coaches, lokale expertise, wereldwijde toegang tot e-learning tools en middelen. En dat allemaal ongelimiteerd beschikbaar tot aan de plaatsing.

Dit is vooral belangrijk in landen waar ondernemingsraden eisen dat de duur van het outplacementprogramma aansluit bij bepaalde functieniveaus en dienstverbanden binnen een organisatie. Een hogere leidinggevende heeft een ander niveau van ondersteuning, middelen en ervaren coaching nodig dan een manager op het middenniveau of een individuele medewerker. Deze werknemers kunnen verschillende hoeveelheden tijd nodig hebben om hun volgende rol te vinden en verlangen verschillende coachingstrategieën. Dat – en vele andere variabelen – zijn aspecten waarmee programma’s met een tijdsbeperking geen rekening houden. Een programma gebaseerd op ‘Ondersteuning tot aan plaatsing’ doet dat wel. Het is er voor alle medewerkers, zo lang ze ondersteuning nodig hebben en op elk niveau.

Laten we daar wat dieper op ingaan en het belang bespreken van wereldwijde outplacementondersteuning op elk niveau binnen een organisatie.

Ondersteuning op elk niveau

Onze wereldwijde outplacement kent geen tijdsbeperkingen. We ondersteunen tot aan plaatsing. Daarom hanteren we geen prijs op basis van tijd. De prijs van onze dienstverlening is gebaseerd op het niveau van elke deelnemer, van individuele medewerkers tot aan outplacement op directieniveau.

Deelnemers op alle niveaus krijgen dezelfde basis van onbeperkte ‘Coaching tot aan plaatsing’, toegang tot een virtueel platform met hulpmiddelen voor loopbaanontwikkeling, ondersteuning bij het schrijven van cv’s, enz. Bij elk volgend niveau krijgt de deelnemer meer ondersteuning, gebaseerd op de behoeften van dat niveau. Dat kan onder meer gaan om hulp bij het maken van een goed LinkedIn-profiel, het schrijven van een profieltekst en cv voor leidinggevenden, rondetafelgesprekken voor managers en coaching voor gevorderden.

Zoals Raymond Lee, oprichter van Careerminds, uitlegt: “Iedereen krijgt toegang tot aan plaatsing, maar de functionaliteiten van het programma zijn uitgebreider wanneer je op een hoger functieniveau werkt in de organisatie.

Dat zorgt ervoor dat elke deelnemer de ondersteuning en coaching krijgt die nodig is voor een succesvolle overstap naar een nieuwe rol op zijn of haar niveau.

Wat maakt Careerminds Wereldwijde Outplacement anders?

Careerminds voldoet aan alle cruciale criteria waar je naar moet zoeken bij een wereldwijde outplacementaanbieder.

Onze wereldwijde outplacementdiensten bieden een naadloze integratie aan zowel de klant- als de deelnemerszijde. Met volledig transparante en eenvoudige rapportages. Ons platform is beschikbaar in meer dan 80 landen en 50 talen. Al onze content wordt over de hele linie vertaald. We geven deelnemers ook informatie over hoe het zoeken naar werk er in hun lokale arbeidsmarkt aan toe gaat en met welke gebruiken en normen ze rekening moeten houden. Op die manier houden we wereldwijde toegang en lokale expertise in evenwicht.

Al onze programma’s zijn op maat gemaakt voor de deelnemer op basis van branche, rol/niveau, vaardigheden/ervaring, enz. Iedereen krijgt gepersonaliseerde één-op-één coaching tot aan plaatsing in een nieuwe baan – of tot het bemachtigen van een andere nieuwe rol – zonder enige beperking op het gebied van coachingsuren.

Als gevolg hiervan hebben we een deelnemersbetrokkenheid van 80 procent, waarbij 95 procent van onze actieve deelnemers met succes de overstap maakt in gemiddeld 11,5 weken vanaf het begin van het programma tot aan plaatsing.

Houd er rekening mee dat wij, in tegenstelling tot onze concurrenten, geen prijzen hanteren op basis van de duur van het programma. Toch kunnen we onze prijzen extreem laag houden, omdat we vijftien jaar geleden vanaf de basis zijn opgebouwd als virtuele outplacementaanbieder – dat is veel langer dan onze concurrenten virtueel zijn.

Careerminds lanceerde ons vlaggenschip van de wereldwijde outplacementdiensten in 2008 als een volledig op afstand, op technologie gebaseerd programma. Compleet met een krachtig virtueel platform, toegankelijke online hulpmiddelen en gepersonaliseerde coachingdiensten. Careerminds pionierde met deze aanpak lang voordat de wereldwijde COVID-19-pandemie de rest van de outplacementaanbieders dwong hetzelfde doen.

Sindsdien is ons machine learning-platform alleen maar slimmer en robuuster geworden voor onze klanten en hun werknemers. Het biedt eersteklas wereldwijde outplacementdiensten met onze onbeperkte ondersteuning, transparante rapportage en een mensgerichte aanpak.

Zoals onze oprichter Raymond Lee zegt: “We besparen bedrijven niet alleen geld, maar we leveren ook toonaangevende resultaten in de sector. Momenteel zijn wij het enige bedrijf met een retentie van 100 procent nadat bedrijven naar ons zijn overgestapt.”

Wereldwijde Outplacement: belangrijkste punten

Samenvattend kan het kiezen van een wereldwijde outplacementaanbieder helpen om een goed werkgeversimago te behouden en de werksfeer te verbeteren. Het kan een positieve invloed op de bedrijfscultuur hebben, terwijl je er tegelijkertijd voor zorgt dat je medewerkers – ongeacht hun locatie – ondersteuning krijgen indien ze ooit ontslagen zouden worden.

Wanneer je op zoek bent naar wereldwijde outplacementdiensten, zorg er dan voor dat de aanbieders die je overweegt de meest essentiële criteria bieden die het reorganisatieproces vergemakkelijken voor je bedrijf en medewerkers. Deze criteria zijn onder andere naadloze integratie, transparantie, rapportage en ondersteuning tot aan plaatsing voor personeel op elk niveau.

Je wilt ook zeker weten dat de wereldwijde outplacementprovider van je keuze zijn eigen mensen inzet om deze mondiale diensten te leveren. Je wilt niet dat de aanbieder samenwerkt met een netwerk van partnerbedrijven die zij niet zo makkelijk kunnen aansturen en op kwaliteit kunnen controleren. Daarom wil je samenwerken met één bedrijf dat met één platform werkt en met één klik naadloos integreert met jouw HRIS-systemen. Een bedrijf dat een hoog niveau van transparantie en 24/7 rapportage biedt. Voor je werknemers betekent dat een wereldwijd netwerk van betrokken, 1-op-1 coaches met lokale expertise die hen op maat zullen ondersteunen totdat zij hun volgende rol hebben bemachtigd.

Bij Careerminds hebben we al deze wereldwijde outplacementdiensten – en meer – in huis. We bieden toonaangevende resultaten en een mensgerichte mentaliteit, waarbij we verder gaan dan de concurrentie en een echte partner voor jou en je organisatie worden. Voor, tijdens en na je reorganisatie: wij ondersteunen je bij elke stap.

Wil je weten wat wereldwijde outplacement kan betekenen voor jouw organisatie? Ga dan in gesprek met een van onze experts of bekijk de demo van onze outplacementdiensten. Zo ontdek je of Careerminds de juiste partner is voor jouw wereldwijde outplacement vraagstuk.

Rebecca Ahn

Rebecca Ahn

Rebecca is een schrijver, redacteur en bedrijfsconsultant. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring in het lanceren, managen en coachen van kleine tot middelgrote bedrijven op het gebied van hun bedrijfs-, marketing- en HR-activiteiten. Ze is een gepassioneerde people manager die gelooft in het bouwen van sterke medewerkers, teams en bedrijven met een krachtige cultuur, inhoud en communicatie. Ze maakt betekenisvolle resultaten op elk niveau en in elk contact mogelijk. In haar vrije tijd is Rebecca een fervent reiziger die ook graag schrijft over reisveiligheid en wijsheid. Bekijk haar LinkedIn-pagina voor meer info.

Hulp nodig bij outplacement?

Bij Careerminds staan mensen op de eerste plaats. Daarom bieden wij gepersonaliseerde outplacementoplossingen voor leidingevenden op alle niveaus. Tegen lagere kosten en wereldwijd.

Praat met een expert

Aanmelden Contact