Outplacement-betrokkenheid doorgronden: een gesprek met Careerminds

Februari 28, 2024 door Maddy Fistonich

Wil je doorgronden hoe het outplacementproces werkt en welke aanbieder past bij jouw organisatie? Dan moet je nagaan hoe de verschillende programma’s hun resultaten meten. Het percentage dat de betrokkenheid bij de outplacement aangeeft is een belangrijke eerste indicator.

Wat houdt outplacementbetrokkenheid in en waarom is een hoog percentage belangrijk?

Simpel gezegd laat het outplacementbetrokkenheidspercentage zien hoe effectief de aanbieder verbindingen tot stand brengt met de deelnemers zodat zij ook daadwerkelijk gebruik maken van de outplacementondersteuning. De cijfers meten de mate van actieve betrokkenheid en deelname van de boventallige werknemers aan het outplacementprogramma. Een hoger betrokkenheidspercentage geeft aan dat een groter percentage werknemers actief gebruik maakt – en dus profiteert van – de aangeboden outplacementdiensten. Deze ondersteuning omvat hulp bij het zoeken naar werk, loopbaancoaching, hulp bij het opstellen van een cv en andere activiteiten die een succesvolle overgang naar een nieuwe baan vergemakkelijken.

De wens om hoge betrokkenheidspercentages te realiseren, komt zowel bij outplacementaanbieders als hun klanten voort uit het gezamenlijke doel om een zo groot mogelijk aantal boventallige werknemers de ondersteuning te bieden die essentieel is voor transitie naar een nieuwe rol.

Hoewel actieve deelname voor de hand lijkt te liggen, is het nog niet eenvoudig om hoge betrokkenheidspercentages te realiseren. De betrokkenheid kan onder druk komen te staan door een gebrek aan kennis bij de deelnemers over wat outplacement inhoudt. Ook kennis over wat nodig is voor een effectief outplacementprogramma en de belangrijkste factoren die succesvolle deelnemers gemeen hebben, is van belang.

Om meer inzicht te krijgen in de nuances van outplacementbetrokkenheid, spraken we met Lou Ann Kummerer, senior consultant bij Careerminds. We gingen dieper in op de wijze waarop Careerminds telkens een betrokkenheidspercentage van 80 procent of hoger realiseert. Ook bespraken we de factoren die bijdragen aan hoge betrokkenheid en de belangrijkste elementen die tot een succesvolle outplacementdeelname leiden.

Weigeren deelnemers het gebruik van outplacementdiensten? Waarom?

Ja, sommige deelnemers weigeren outplacementdiensten te gebruiken. Dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld als ze kiezen voor vervroegd pensioen, een opleiding gaan volgen of zelf al een nieuwe baan hebben gevonden, nog voordat hun werkgever ze heeft aangemeld voor outplacement. We merken dat outplacementdiensten meestal worden geweigerd op het moment dat deelnemers al een volgende baan hebben gevonden. Maar omdat de meeste mensen nog geen zicht hebben op een nieuwe baan als ze worden ontslagen, is het belangrijk om ze zo snel mogelijk te laten starten met outplacement.

Een andere reden om outplacement af te wijzen kan zijn omdat deelnemers niet ten volle begrijpen wat outplacement is en wat ze eraan kunnen hebben. We hebben gemerkt dat wanneer een HR-afdeling meer tijd steekt in het opleiden van afdelingsmanagers op dit vlak en aan vertrekkende medewerkers uitleggen wat outplacement is, werknemers ontvankelijker zijn voor het gebruik van onze outplacemendiensten.

Hoeveel deelnemers die beginnen met Careerminds weten wat outplacement inhoudt?

Daar valt niet goed een getal aan te hangen. Veel mensen hebben nog nooit van outplacement gehoord, tenzij ze in HR werken. Anderen hebben bij een eerdere werkgever al eens een outplacementtraject doorlopen en zijn al redelijk bekend met het proces. De voorkennis over outplacement kan dus sterk variëren. Dat maakt het moeilijk te zeggen hoeveel deelnemers al op de hoogte zijn van het concept outplacement voordat ze starten met onze diensten.

Ook andere factoren spelen een rol. Bijvoorbeeld op welk organisatieniveau de deelnemer werkt. Ook kan het uitmaken of de organisatie tot een stabiele sector behoort waarin weinig ontslagen zijn. In dat geval zullen de onderwerpen ontslag en outplacement niet vaak voorbij komen. Daarom is het belangrijk om alle betrokken werknemers goede voorlichting over outplacement te geven. Dan hebben alle werknemers dezelfde informatie over en inzicht in de diensten die ze krijgen aangeboden.

Welke andere trends heb je opgemerkt bij deelnemers aan outplacementtrajecten?

Naar schatting vormen millennials 50 procent van de wereldwijde beroepsbevolking. Daarmee is het een belangrijke demografische groep om naar te kijken in termen van outplacementtrends en betrokkenheid. Voor veel millennials geldt dat ze werkzaam zijn in hun eerste baan. Meestal kan hun cv dus wel een opfrisbeurt gebruiken. Ook kunnen ze hulp gebruiken bij het ontwikkelen van een carrièrepad.

Wat echt interessant is, is dat bijna alle millennials prioriteit geven aan het vinden van de juiste bedrijfscultuur. Millennials zoeken naar een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. Ze geven daar prioriteit aan boven vele andere factoren wanneer zij gebruik maken van onze outplacementdiensten.

Het is belangrijk om rekening te houden met het werkgeversmerk en de bedrijfscultuur van het bedrijf, ook buiten ontslaggebeurtenissen. Sites als Glassdoor en LinkedIn, of zelfs een simpele Google-zoekopdracht, kunnen van invloed zijn op hoe aantrekkelijk een bedrijf is voor werkzoekenden. Potentiële medewerkers willen weten hoe de cultuur is als het goed gaat met het bedrijf, maar ook als er moeilijke beslissingen worden genomen.

Hoe creëert Careerminds effectieve programma’s voor deelnemers?

Een van de dingen die onze klanten leren tijdens de demo van ons outplacementprogramma, is dat wij geen standaard outplacementaanbieder zijn. Al onze deelnemers krijgen een coachingsprogramma dat is afgestemd op hun professionele behoeften. Ook kijken we naar hun persoonlijke behoeften en naar wat belangrijk is bij het vinden van een nieuwe baan.

Deze persoonlijke aandacht op maat combineren we vervolgens met de nieuwste technologische ontwikkelingen en virtuele outplacementmiddelen. Dat zorgt ervoor dat onze persoonlijke loopbaancoaching en -training toegankelijker wordt en overal en altijd beschikbaar is voor de deelnemers.

Dankzij onze unieke, op maat gemaakte aanpak kunnen onze deelnemers binnen slechts 11,5 week een nieuwe – vaak betere – baan veiligstellen, drie keer sneller dan het landelijk gemiddelde. Ook hebben we een plaatsingspercentage van 95 procent, omdat we met onze deelnemers samenwerken totdat ze een nieuwe baan hebben gevonden. Dat is onze ‘tot aan plaatsing’-belofte. Het zorgt ervoor dat deelnemers een geweldige ervaring bij ons hebben, en dat straalt weer af op hun voormalige werkgever.

Wat hebben sommige van de meest succesvolle deelnemers van Careerminds gemeen?

De juiste mindset hebben is een cruciaal onderdeel voor succes bij de deelnemers. Onze meest succesvolle deelnemers komen met een positieve mindset naar het outplacementprogramma. Of ze ontwikkelen een goede mindset door onze webinars bij te wonen en onze content door te nemen. Veerkrachtig zijn en een groeimindset hebben, zijn essentieel voor succesvolle outplacement.

Deelnemers en coaches stellen ook mijlpalen vast om samen naartoe te kunnen werken. Zo kunnen deelnemers zien hoe hun harde werk vruchten afwerpt. Deze aanpak, gecombineerd met een positieve instelling en een productive mindset, geeft deelnemers de beste kans op succes in hun carrièretransitie.

Outplacementbetrokkenheid doorgronden: belangrijkste punten

Zoals je kunt zien, is de verbinding tussen de outplacementaanbieder en de deelnemer van groot belang bij het creëren van hoge betrokkenheids- en succespercentages. Bij Careerminds stemmen we onze aanpak en aanbod voortdurend af op de dynamische arbeidsmarkt en trends in de sector om ervoor te zorgen dat onze deelnemers floreren.

De belangrijkste punten om te onthouden zijn onder meer:

  • De betrokkenheidspercentages zijn een graadmeter voor de effectiviteit van de verbindingen tussen de outplacementaanbieder en de deelnemer.
  • Deelnemers kunnen om verschillende redenen outplacementdiensten weigeren, wat de noodzaak van voorlichting over outplacement benadrukt.
  • Millennials geven prioriteit aan een goede bedrijfscultuur, het optimaliseren van hun cv en het ontwikkelen van hun carrièrepad. Daarbij vinden ze vooral de balans tussen werk en privé belangrijk.
  • De gepersonaliseerde outplacementprogramma’s van Careerminds hebben een betrokkenheidspercentage van 80 procent of hoger, met een plaatsingspercentage van 95 procent en een gemiddelde programmaduur van 11,5 weken tot een succesvolle plaatsing.
  • Succesvolle deelnemers delen een positieve mindset, veerkracht en doelgerichte mijlpalen.

Ben je klaar om het juiste outplacementbureau te vinden voor een succesvolle transitie van je vertrekkende werknemers? Klik dan hieronder om met een van onze experts in gesprek te gaan en het outplacementaanbod van Careerminds verder te ontdekken.

Maddy Fistonich

Maddy Fistonich

Hulp nodig bij outplacement?

Bij Careerminds staan mensen op de eerste plaats. Daarom bieden wij gepersonaliseerde outplacementoplossingen voor leidingevenden op alle niveaus. Tegen lagere kosten en wereldwijd.

Praat met een expert

Aanmelden Contact