Hoe maak je een offerteaanvraag voor outplacement? (Met template)

Maart 05, 2024 door Rebecca Ahn

Outplacement maakt op de huidige werkvloer een niet te onderschatten impact op de werknemerservaring, het beschermen van werkgeversmerken en het weer aan het werk krijgen van ontslagen werknemers in een nieuwe, betekenisvolle rol. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om outplacementdiensten op te nemen in je strategie voor het begeleiden van vertrekkende werknemers.

Holistische offboarding is niet langer enkel een vakje dat je moet afvinken. Het is een essentieel onderdeel van de werknemerservaring en kan langdurige gevolgen hebben voor je talentmanagementstrategie. Omdat outplacement een groot onderdeel is van dat holistische offboardingproces, moeten inkoop- en sourcingspecialisten weten waarop ze moeten letten bij het selecteren van outplacementaanbieders voor hun offerteaanvraag.

Niet alle outplacementaanbieders zijn hetzelfde. Het kiezen van de juiste partij is cruciaal voor het laten slagen van de outplacementdiensten. Uit een onderzoek van Careerminds bleek dat ‘geen outplacement’ aanbieden zelfs beter is dan ‘slecht outplacement’ aanbieden.

Met deze eenvoudige gids gaan we je helpen bij het zoeken naar eersteklas outplacementdiensten. Volg de stappen, ontdek waarop je moet letten en ga op de juiste manier aan de slag met je offerteaanvraagproces voor outplacement.

Deze gids behandelt:

 • Wanneer je een offerteaanvraag (of offerteaanvraag template) voor outplacement nodig hebt
 • De 7 stappen voor het opzetten van een offerteaanvraagproces voor outplacement
 • De belangrijkste onderdelen en de opmaak van een offerteaanvraag
 • Onderscheidende factoren in outplacement die je wilt terugzien in de offerte

Wanneer heb je een offerteaanvraag voor outplacement nodig?

Een offerteaanvraag (ook wel een Request For Proposal genoemd) is een noodzakelijk onderdeel van het inkoopproces van outplacementdiensten. In deze gids lees je hoe duidelijk maakt op welke wijze outplacementaanbieders aan de eisen en wensen, het budget en de tijdlijn van jouw organisatie kunnen voldoen.

De outplacementaanbieders die aan jouw vereisten kunnen voldoen, kunnen vervolgens op je offerteaanvraag reageren met een offerte. Ze brengen een prijsvoorstel uit om het contract binnen te halen en de outplacementaanbieder van jouw keuze te worden.

Het maakt niet uit of je al klaar bent voor het uitzetten van een offerteaanvraag, of pas over een tijdje actief gaat zoeken naar outplacementdiensten. Het is altijd handig om een offerteaanvraag template voor outplacement bij de hand te hebben. Dus laten we beginnen en eens kijken hoe je een template maakt voor jouw organisatie.

Wat zijn de 7 stappen in een offerteaanvraag?

Het doel is om een offerteaanvraag te maken die duidelijk en professioneel is. Dat vergroot de kans op een gunstig aanbod. Je request for proposal moet jouw eisen en wensen helder communiceren aan outplacementbieders, zodat zij goed begrijpen wat je nodig hebt en kunnen bepalen of ze daaraan kunnen voldoen.

Voor het opstellen van zo’n glasheldere offerteaanvraag, doorloop je zeven essentiële stapen. We nemen de stappen met je door en laten zien welke informatie nodig is om voor jouw organisatie de beste template voor een offerteaanvraag te maken.

Stap 1 offerteaanvraag maken: bepaal je outplacementbehoeften

Je allereerste stap bestaat uit het bepalen wat je organisatie nodig heeft van een outplacementaanbieder: naar welke diensten ben je op zoek, welk specifiek aanbod moet de aanbieder opnemen in de offerte en wat is je budget voor outplacement?

Een effectieve offerteaanvraag neemt elke twijfel weg over wat je precies wilt inkopen. Maak daarom een lijst van alles wat je wilt dat de outplacementaanbieder opneemt in de offerte. De diensten die ze moeten leveren, waar, wanneer en op welke wijze ze moeten leveren, en tegen welke prijs.

Je wilt bijvoorbeeld dat de outplacementdiensten ondersteuning voor leidinggevenden omvat. Of de allernieuwste technologie en virtuele ondersteuning. Of dat de outplacementdiensten geen tijdsbeperking hebben, maar bestaan uit ‘ondersteuning tot aan plaatsing’, ongeacht hoe lang dat gaat duren.

Een dergelijk overzicht van je outplacementbehoeften is het fundament onder je offerteaanvraag. Zo weet je zeker dat je alle eisen en wensen hebt opgenomen en straks een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Stap 2 offerteaanvraag maken: introduceer je bedrijf

Begin je offerteaanvraag met een gedegen introductie. Vertel over de huidige situatie in je bedrijf en waarom je een offerteaanvraag uitzet onder diverse outplacementaanbieders. Geef aan wat je verwacht van de ondersteuning van een outplacementbureau. Vermeld ook je beoogde startdatum, deadline en doelen.

Daarnaast mag achtergrondinformatie over je organisatie niet ontbreken. Vertel over wat je organisatie doet en over de geschiedenis en unieke waarden van je bedrijf. Zo kunnen outplacementaanbieders beoordelen of ze goed bij je passen.

Stap 3 offerteaanvraag maken: vertel over mogelijke uitdagingen

Beschrijf de eventuele hindernissen waarmee jij en de outplacementaanbieder te maken kunnen krijgen tijdens het outplacementtraject. Denk aan aanhoudende personeelsproblemen, juridische kwesties, mogelijke zakelijke conflicten en andere belemmeringen voor succes.

Natuurlijk wil je potentiële aanbieders van outplacement niet afschrikken om een offerte uit te brengen. Maar je wilt wel transparant zijn en ze helpen een nauwkeurig beeld te krijgen. Zo kunnen zij zelf beoordelen of ze in staat zullen zijn de obstakels te overwinnen en of ze aan jouw outplacementbehoeften kunnen voldoen.

Stap 4 offerteaanvraag maken: leg uit hoe aanbieders moeten reageren

Je wilt optimale reacties ontvangen en deze goed met elkaar kunnen vergelijken. Daarvoor is het nodig dat je de stappen specificeert die de aanbieders moeten volgen in hun reactie op jouw offerteaanvraag. Met een vast format voor de offerte vergemakkelijk je het evalueren van de aanbiedingen.

Daarnaast moeten alle aanbieders hun offerte naar het juiste e-mailadres of postadres sturen. En ze moeten weten via welke weg ze vragen kunnen stellen. Verder kun je aangeven in welk veelvoud ze de offerte moeten aanleveren, in welk format en welke andere eisen je stelt aan inkomende offertes.

Het kan ook zijn dat aanbieders aanvullende juridische overeenkomsten of documenten moeten ondertekenen en insturen met de offerte. Het is dus goed om een checklist te geven van alle documenten die aanbieders moeten invullen en bij hun reactie op je request for proposal moeten meesturen.

Stap 5 offerteaanvraag maken: geef je tijdlijn aan

Geef in je offerteaanvraag ook de belangrijkste deadlines aan die aanbieders moeten aanhouden. Zoals de deadline voor het indienen van de offerte, het moment waarop jij je keuze voor een aanbieder bekend maakt, wanneer het outplacementtraject van start moet gaan en wanneer je hoopt het traject af te ronden. Dat laatste kan lastig zijn om exact te bepalen, vooral als het je doel is om ontslagen medewerkers te ondersteunen totdat ze een nieuwe rol hebben gevonden. Verder kun je in je tijdlijn ook belangrijke data noteren van gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de tijdsplanning van het outplacementproject.

Door het toevoegen van een tijdlijn met deadlines, kunnen outplacementaanbieders bepalen of hun planning aansluit op die van jou en of zij aan je behoeften kunnen voldoen. Houd er bij het bepalen van je indieningsdeadline rekening mee dat aanbieders voldoende tijd moeten krijgen om een offerte op te stellen. Zeker wanneer je gedetailleerde eisen stelt aan het indienen van de offerte en uitgebreide outplacementbehoeften hebt, hebben aanbieders meer tijd nodig om hun aanbod in te dienen.

Stap 6 offerteaanvraag maken: beschrijf je selectiecriteria

Het is belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn gedurende het offerteaanvraagproces. Wees daarom ook heel duidelijk over de wijze waarop je de winnende kandidaat selecteert. Beschrijf welke aspecten je meeweegt in je keuze. Bijvoorbeeld de prioriteiten en doelstellingen van je organisatie, de eisen en wensen op het gebied van outplacement, en de kwalificaties van aanbieders op het vlak van coachcertificeringen, plaatsingspercentages, retentiepercentages en succesvolle voorbeelden van soortgelijke klantcases.

Duidelijk zijn over je selectiecriteria helpt aanbieders bij het formulieren van een antwoord dat het beste laat zien op welke wijze zij aan jouw outplacementvraag kunnen voldoen. En het zal jou helpen om eerlijk, open en betrouwbaar de beste outplacementaanbieder voor jouw organisatie te selecteren.

Stap 7 offerteaanvraag maken: controleer en voltooi de aanvraag

Tot slot is het belangrijk en waardevol om je offerteaanvraag te controleren, beoordelen en proeflezen voordat je deze verstuurt. Het is je laatste kans om grammatica- en spelfouten eruit te halen, maar ook om onduidelijkheden te verhelderen en het document in de juiste opmaak te zetten.

Vraag een collega om de request for proposal te lezen voordat je deze afrondt. Kies iemand die betrokken is bij het project, zoals een HR-medewerker of een lid van het managementteam en vraag om hun feedback. Neem voldoende tijd voor het proeflezen en corrigeren. Het doel is om een zo duidelijk en professioneel mogelijke offerteaanvraag op te stellen en te verspreiden.

Om je hierbij te helpen, zetten we hieronder op een rij hoe je de verzamelde informatie verwerkt in een offerteaanvraag en bekijken we een voorbeeld template voor een offerteaanvraag voor outplacement.

Wat zijn de 5 onderdelen van een offerteaanvraag?

Je weet nu wat de zeven essentiële stappen zijn voor het opstellen van een offerteaanvraag waarin jouw outplacementbehoeften duidelijk zijn opgenomen. Nu is het tijd om die informatie samen te brengen in een gangbaar format voor offerteaanvragen.

Een offerteaanvraag bestaat meestal uit vijf onderdelen die samen alle essentiële informatie bestrijken. We nemen de vijf secties met je door en geven voorbeelden van request for proposal templates waarmee je jouw input kunt organiseren in een samenhangende en duidelijke offerteaanvraag.

Template Offerteaanvraag deel 1: bedrijfsintroductie en achtergrondinfo

Begin je offerteaanvraag met een kop en een introductie waarin je alle achtergrondinformatie over je organisatie opneemt: de geschiedenis, waarden en context van de huidige situatie en wensen.

KOPIEERBARE TEMPLATE:
Offerteaanvraag: [TITEL INVOEGEN]
[DATUM]
Afzender: [BEDRIJFSNAAM]
Contactpersoon: [NAAM CONTACTPERSOON]
[E-MAILADRES CONTACTPERSOON]
[TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON]

Introductie

[BEDRIJFSNAAM] heeft outplacementdiensten nodig en doet hierbij een offerteaanvraag om gekwalificeerde aanbieders te vinden die deze diensten kunnen leveren. [BEDRIJFSNAAM] is een organisatie die [BESCHRIJF WAT JE BEDRIJF DOET]. Onze doelstellingen voor dit outplacementproject zijn [BESCHRIJF JE OUTPLACEMENTDOELEN].

Het doel van deze offerteaanvraag is om een outplacementaanbieder te vinden die de beste waarde en resultaten voor onze organisatie biedt. We hopen deze outplacementdiensten uiterlijk [DEADLINE OUTPLACEMENT] operationeel te hebben.

Achtergrondinformatie

[Vul hier de achtergrondinformatie in die je verzameld hebt om meer context te geven over je bedrijfsactiviteiten, bedrijfsgeschiedenis, waarden en doelstellingen.]

Template Offerteaanvraag deel 2: outplacementeisen en -wensen

Vervolg je offerteaanvraag met een overzicht van je huidige outplacementbehoeften en de specifieke eisen die je daaraan stelt. Benoem je gewenste outplacementdiensten, criteria, referenties, budget en andere (administratieve) details voor het outplacementtraject die aanbieders in hun voorstel moeten vermelden.

 

KOPIEERBARE TEMPLATE:

Projectbeschrijving

Wij hebben behoefte aan outplacementdiensten die [BESCHRIJF JE OUTPLACEMENTBEHOEFTEN]. Deze outplacementdiensten moeten het volgende omvatten:

 • Outplacementbegeleiding op locatie en online
 • Loopbaanadvies en -begeleiding voor vertrekkende medewerkers ‘tot aan plaatsing’
 • Cv, sollicitatiebrief en sollicitatietraining
 • Toegang tot tools, strategieën en trends voor werkzoeken en netwerken
 • Individuele en groepsworkshops
 • Rapportages over voortgang en resultaten van outplacement
 • Gepersonaliseerde outplacementprogramma’s
 • [VUL DEZE LIJST VERDER AAN MET JOUW SPECIFIEKE EISEN EN WENSEN VOOR OUTPLACEMENT]

We hebben een budget van [BUDGETBEDRAG] maar zijn eventueel bereid meer uit te geven aan diensten van de juiste aanbieder. We willen graag een outplacementaanbieder in de arm nemen die beschikt over [ANDERE CRITERIA EN KWALIFICATIEVEREISTEN].

Template Offerteaanvraag deel 3: offerte indienen en tijdlijn

In het volgende gedeelte geef je aan welke specifieke stappen en welk format de aanbieders moeten volgen bij het uitbrengen van hun offerte.

KOPIEERBARE TEMPLATE:

Richtlijnen voor inzenden

Uw voorstel moet het onderstaande format volgen:

 • Samenvatting
 • Achtergrondinformatie over uw organisatie
 • Redenen waarom we voor uw organisatie zouden moeten kiezen
 • Relevante ervaring die u van pas komt bij het realiseren van ons project
 • Een gedetailleerde lijst met voorgestelde diensten en te leveren prestaties
 • Specifieke programma’s, methoden en technologieën die u van plan bent in te zetten en waarom u denkt dat ze een goede keuze zijn.
 • Prijzen, zowel de vaste prijs voor het totale project als een gespecificeerd kostenoverzicht
 • Het aantal uren dat u verwacht nodig te hebben voor het project
 • Referenties en gerelateerde casestudies of successen uit het verleden.
 • Vermeld naam, contactgegevens en website URL’s van ten minste drie eerdere klanten
 • Eventuele algemene voorwaarden voor de samenwerking
 • [VUL AAN MET ANDERE ELEMENTEN DIE DE AANBIEDER MOET OPNEMEN]

Deadline offerte indienen

Dien uw offerte uiterlijk [DATUM DEADLINE] in pdf-formaat in via [E-MAILADRES CONTACTPERSOON].

Selectiecriteria

[JOUW BEDRIJFSNAAM] beoordeelt de voorstellen op basis van de volgende criteria:

 • De mate waarin er voldaan wordt aan de vereisten zoals benoemd in de offerteaanvraag
 • Relevante ervaringen en eerdere prestaties
 • Voorbeelden van uw werk
 • Testimonials van eerdere klanten
 • Uw prijsopgave voor het project
 • [VUL AAN MET ANDERE BEOORDELINGSCRITERIA]

[JOUW BEDRIJFSNAAM] behoudt zich het recht voor om het contract te gunnen aan de partij die de beste waarde voor ons bedrijf vertegenwoordigt, zoals bepaald door [JOUW BEDRIJFSNAAM].

Tijdline offerteaanvraag en project

[JOUW BEDRIJFSNAAM] hanteert de volgende tijdlijn voor de offerteaanvraag en het outplacementproject:

 • Offerteaanvraag uitsturen: [DATUM]
 • Deadline voor het indienen van offertes: [DATUM]
 • Selectie outplacementaanbieder: [DATUM]
 • Startdatum outplacementtraject: [DATUM]
 • Afronden outplacementproject: [DATUM]
 • [ANDERE BELANGRIJKE DATA DIE JE WILT TOEVOEGEN]

Het staat aanbieders vrij om in hun offerte een eerdere einddatum voor het outplacementtraject voor te stellen.

 

Template Offerteaanvraag deel 4: projectvoorwaarden en -specificaties

Dit gedeelte is voor de algemene voorwaarden van het project, inclusief eventuele contractspecificaties en juridische voorwaarden die van toepassing zijn op deze offerteaanvraag. Je kunt hier ook eventuele aanvullende criteria of kwalificaties vermelden waaraan potentiële outplacementaanbieders moeten voldoen. Of noteer hier specifieke vragen die ze in hun offerte moeten beantwoorden. Indien je juridische documenten of overeenkomsten opneemt in je offerteaanvraag, stem de inhoud dan af met je juridische team voordat je de offerteaanvraag uitstuurt.

KOPIEERBARE TEMPLATE:

Voorwaarden en bepalingen

U dient te voldoen aan de eisen en specificaties in deze offerteaanvraag. De voorwaarden en bepalingen in deze offerteaanvraag vormen en beheersen elke overeenkomst die voortvloeit uit deze offerteaanvraag.

Daarnaast dient u de volgende documenten in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen als onderdeel van uw voorstel. Als u een van de volgende bijlagen niet retourneert met uw voorstel, kan [JOUW BEDRIJFSNAAM] het voorstel afwijzen:

 • [VUL AAN MET ANDERE DOCUMENTEN DIE DE AANBIEDER MOET ONDERTEKENEN EN INDIENEN]

Elke offerte moet vermelden dat het voorstel ten minste honderdtwintig (120) dagen na de indieningsdeadline geldig blijft voor aanvaarding door [JOUW BEDRIJFSNAAM], zodat er tijd is voor evaluatie, selectie en eventuele onvoorziene vertragingen.

Bijkomende vragen

Beantwoord in uw offerte de volgende vragen zo goed mogelijk. Indien u een van deze vragen niet beantwoordt, kan dit ertoe leiden dat uw voorstel wordt afgewezen:

 • [NOTEER HIER DE VRAGEN OVER HUN CRITERIA OF KWALIFICATIES]

Template Offerteaanvraag deel 5: voorgestelde prijzen en leveringsplanning

Ten slotte moet het laatste deel van de offerteaanvraag ruimte bieden voor de voorgestelde tarieven en de data van levering. De aanbieder moet zijn prijzen baseren op jouw projectbudget en vereiste diensten.

KOPIEERBARE TEMPLATE:

Prijzen en levering

Na het zorgvuldig doornemen van alle specificaties en vereisten van deze offerteaanvraag en de bijbehorende bijlagen, stelt ondergetekende voor te leveren conform de hierboven genoemde offerteaanvraag en de daarin genoemde voorwaarden. [JOUW BEDRIJFSNAAM] accepteert geen voorstellen met aannames of uitzonderingen op het werk dat in deze offerteaanvraag wordt vermeld.

Onbeperkte outplacementdiensten met jobcoaching, toegang tot software voor het zoeken naar werk en andere vereiste diensten tot aan plaatsing in een nieuwe rol.

 • Prijs: € ____ per deelnemer
 • [JOUW BEDRIJFSNAAM] vergoedt geen kosten aan de indiener. De vergoedingen die in deze sectie worden vermeld, moeten een totaalprijs zijn.

Aanvullende diensten: maandelijkse premiumondersteuning, persoonlijke groepsworkshop en training

 • Prijs: € ____ per deelnemer
 • [JOUW BEDRIJFSNAAM] vergoedt geen kosten aan de indiener. De vergoedingen die in deze sectie worden vermeld, moeten een totaalprijs zijn.

Kortingen of voorgestelde prestatiebonussen

 • Beschrijf alle kortingen die mogelijk beschikbaar zijn, inclusief overheidssubsidies. Of stel een incentive voor een meetbare prestatie voor.

Planning en tijdlijn

 • Geef het benodigde aantal kalenderdagen aan voor het voltooien van de dienstverlening: _____ kalenderdagen.

Ingediend door:
Bedrijfsnaam indiener: ___________
Naam contactpersoon indiener: ____________
(Geautoriseerde handtekening voor indiener)
Naam:_________________
Functietitel: __________________________
Datum: _____________________________

Waarop moet je letten bij reacties op offerteaanvragen voor outplacement?

Op het moment dat je een duidelijke, professionele en overtuigende template hebt gemaakt voor jouw offerteaanvraag, kun je deze verspreiden onder outplacementaanbieders die je op het oog hebt en wachten tot ze hun offertes indienen.

Laten we nu eens kijken waarop je moet letten bij het doornemen van offertes en enkele onderscheidende factoren aanwijzen waaraan je de beste outplacementaanbieder voor jouw organisatie kunt herkennen.

Onbeperkt 1:1 coaching tot aan plaatsing met diensten voor het leven

Een van de belangrijkste onderdelen van moderne outplacementprogramma’s is onbeperkte 1-op-1 coaching. Deze coaching begint zodra een medewerker hoort dat hij wordt ontslagen, en duurt voort tot hij een nieuwe baan heeft. Dit staat bekend als coaching ‘tot aan plaatsing’.

Met dit model kunnen werknemers van alle vaardigheidsniveaus deelnemen aan outplacementdiensten zonder dat er een tijdslimiet geldt voor de ondersteuning. Daardoor kunnen ze hun volgende carrièrestap volledig onderzoeken met de steun van een toegewijde expert die hun gedurende het hele proces begeleidt.

Krijgt een deelnemer een nieuwe baan, dan blijft de mogelijkheid bestaan om het outplacementplatform te gebruiken voor contact met andere deelnemers, het bijwonen van webinars en nog veel meer, zo lang als de deelnemer dat wil.

Cv’s gemaakt door experts

Naast coaching is ook het schrijven van cv’s een belangrijk onderdeel van outplacement. Veel werkzoekenden zijn niet vaardig in het schrijven van hun cv omdat ze al langere tijd in dienst zijn en hun cv niet actief hebben bijgehouden. Hun cv is niet met de tijd meegegaan en intussen is de ATS-technologie verbeterd. Er is dan veel werk aan de winkel en voor je werknemer kan het opstellen van een nieuw cv aanvoelen als een enorme klus.

De beste outplacementbureaus weten dat. Daarom bieden ze meestal aan om cv’s voor de deelnemers te schrijven. Dan kunnen experts het stuur overnemen en dat neemt stress weg bij de deelnemers. Die kunnen zich vervolgens richten op het vinden van een nieuwe, betekenisvolle rol.

Modern wereldwijd en virtueel model

Een outplacementaanbieder moet je werknemers diensten kunnen aanbieden die afgestemd zijn op hun locatie. Waar ter wereld je werknemers zich ook bevinden.

Een modern mondiaal model vereist dat de outplacementaanbieder coaches heeft die over de hele wereld ingezet kunnen worden en die alles weten over de lokale gewoontes bij sollicitaties, de lokale en sectorspecifieke arbeidsmarkt en technieken voor het zoeken naar werk.

Virtuele dienstverlening is ook een must. Met virtuele outplacementdiensten helpen aanbieders de kosten binnen de perken te houden en meer – wereldwijde – deelnemers te bereiken. Daarnaast geeft het deelnemers flexibiliteit bij het gebruik van de diensten, het contact met hun coach en het zoeken naar een baan.

Transparantie en analyses: resultaten meten en zichtbaar maken

Moderne outplacementdienstverleners moeten kwalitatieve inzichten en data bieden over de resultaten van hun diensten. Zoals we hierboven al aangaven: een slechte outplacementervaring kan erger zijn dan helemaal geen outplacementervaring.

Met gegevens over plaatsingen, inzicht in facturen, ROI en tevredenheid kunnen organisaties het outplacementproces actief monitoren. Zo kunnen ze waarborgen dat hun ontslagen werknemers kwalitatief goede ondersteuning krijgen.

Het stelt organisaties ook in staat ten volle te profiteren van de voordelen die outplacement te bieden heeft.

Echte zakenpartners als verlengstuk van HR

Werkgevers die outplacementdiensten willen inkopen, moeten ook onderzoeken hoe aanbieders de samenwerking aangaan. Outplacementaanbieders moeten zich opstellen als echte partner en de organisatie ondersteunen tijdens elke stap van het reorganisatieproces. Van het trainen van managers in de wijze waarop ze het moeilijke nieuws kunnen overbrengen, tot het geven van trainingen aan personeel dat in dienst blijft.

Van outplacementaanbieders wordt tegenwoordig meer verwacht dan een groep deelnemers laten starten in een programma. Aanbieders werken nu vaak nauw samen met organisaties gedurende het proces zodat alles soepel verloopt en de ontslagronde niet leidt tot onbedoeld verloop, ziekteverzuim en imagoschade.

Maatwerkoplossingen voor alle niveaus

De laatste onderscheidende factor om rekening mee te houden bij het zoeken naar een outplacementaanbieder, is de mate waarin het bedrijf zijn diensten kan aanpassen aan de verschillende soorten banen, vaardigheidsniveaus en anciënniteit.

Een moderne outplacementaanbieder biedt onbeperkte ondersteuning aan alle deelnemers, zodat ze werk kunnen vinden ongeacht hun vaardigheden, niveau en werkervaring. Tegelijkertijd moeten de diensten op maat zijn van elke individuele deelnemer en passen bij zijn volgende stap.

Een outplacementprogramma voor een lid van het managementteam met een langjarig dienstverband zal er bijvoorbeeld anders uitzien dan het programma voor een teamleider of een werknemer die onlangs is afgestudeerd. Elke werknemer heeft een eigen traject op maat nodig, passend bij zijn unieke wensen en behoeften. Om aan die eisen te voldoen, heeft een outplacementaanbieder een flexibel dienstenaanbod nodig waarmee hij alle typen werknemers volledig kan ondersteunen.

Een offerteaanvraag voor outplacement maken: belangrijkste punten

Een duidelijk en uitgebreid proces voor je offerteaanvraag is het vertrekpunt voor het vinden van de juiste outplacementdiensten voor jouw organisatie. Met een doordachte offerteaanvraag trek je goede outplacementaanbieders aan waaruit je de beste partij voor jouw outplacementbehoefte kunt selecteren. In dit artikel hebben we het hele proces doorlopen. Je weet nu hoe je een offerteaanvraag template kunt maken en bent er klaar voor om een goede outplacementaanbieder te vinden.

Outplacement is vandaag de dag anders dan het traditionele outplacement van tien of zelfs vijf jaar geleden. Veranderingen in prioriteiten en een funcamentele verschuiving op de werkvloer hebben de afgelopen jaren de behoefte aan moderne outplacement vergroot.

Outplacement die verder reikt dan enkel een groep vertrekkende werknemers aan nieuw werk helpen.
Goede outplacement richt zich op de werknemerservaring, virtuele dienstverlening en wereldwijde ondersteuning. De aanbieder is adaptief en flexibel en gaat echte partnerschappen aan. Dat helpt ziekteverzuim voorkomen, beschermt je werkgeversmerk en creëert een holistische offboarding-ervaring voor elke werknemer.

Overweeg je op dit moment outplacement? Klik dan hieronder om de prijsinformatie voor onze outplacementprogramma’s te downloaden.

Rebecca Ahn

Rebecca Ahn

Rebecca is een schrijver, redacteur en bedrijfsconsultant. Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring in het lanceren, managen en coachen van kleine tot middelgrote bedrijven op het gebied van hun bedrijfs-, marketing- en HR-activiteiten. Ze is een gepassioneerde people manager die gelooft in het bouwen van sterke medewerkers, teams en bedrijven met een krachtige cultuur, inhoud en communicatie. Ze maakt betekenisvolle resultaten op elk niveau en in elk contact mogelijk. In haar vrije tijd is Rebecca een fervent reiziger die ook graag schrijft over reisveiligheid en wijsheid. Bekijk haar LinkedIn-pagina voor meer info.

Hulp nodig bij outplacement?

Bij Careerminds staan mensen op de eerste plaats. Daarom bieden wij gepersonaliseerde outplacementoplossingen voor leidingevenden op alle niveaus. Tegen lagere kosten en wereldwijd.

Praat met een expert

Aanmelden Contact