Hoeveel kost outplacement?

Februari 28, 2024 door Maddy Fistonich

Overweeg je om outplacementdiensten op te nemen in een vaststellingsovereenkomst of toe te voegen aan een exitpakket? Dan ben je vast benieuwd naar de kosten van outplacementdiensten.

Hoewel het niet verplicht is om ontslagen werknemers outplacementdiensten aan te bieden, reiken veel bedrijven een vorm van outplacement aan. Soms vanuit een gevoel van empathie, soms als proactieve manier om het risico op rechtszaken en negatieve publiciteit te beperken.

Bij het selecteren van outplacementdiensten is het van belang om holistisch naar de kosten te kijken. Er spelen twee belangrijke vraagstukken mee bij het vaststellen van outplacementkosten.

  1. Wat zijn de kosten als je een outplacementbureau inhuurt?
  2. Hoeveel kost het als je geen outplacement aanbiedt?

Hoeveel kosten outplacementdiensten?

Elk outplacementbureau geeft hierop hetzelfde antwoord: dat hangt ervan af. De kosten van outplacement zijn namelijk afhankelijk van de positie van de werknemer in het bedrijf en de outplacemendiensten die de organisatie wil aanbieden. Outplacement voor oproepkrachten of werknemers met een kleine parttime aanstelling is goedkoper dan outplacement voor hogere leidinggevenden.

Hier volgen de belangrijkste variabelen die de uiteindelijke outplacementkosten bepalen:

  • Vaardigheden en ervaring van loopbaancoaches
  • Het aantal werknemers dat je outplacement wil aanbieden
  • Outplacementprogramma’s op maat
  • Positie van de ontslagen werknemer binnen het bedrijf
  • Het ondersteuningsniveau van het outplacementprogramma

Een snelle online zoekopdracht laat zien dat er outplacementbureaus zijn die per deelnemer 500 euro in rekening brengen. Dat is echter voor een basisoutplacementpakket dat enkel bestaat uit het updaten van cv’s, sollicitatiebrieven en vacature-alerts. Hoewel de basis daarmee afgedekt is, helpen ze de deelnemers niet effectief bij het ontdekken van nieuwe baankansen en het solliciteren naar nieuwe banen.

Voor extra diensten, zoals 1-op-1-advies van gespecialiseerde loopbaancoaches, moet je bijbetalen waardoor de totale prijs omhoog gaat. Andere outplacementbureaus werken met retainer fees, wat kan betekenen dat je betaalt voor iets waar je geen gebruik van maakt.

Rond 2010 lag de gemiddelde prijs van outplacement in de Verenigde Staten op 3.589 dollar per werknemer. De opkomst van nieuwe technologieën en virtuele outplacement heeft die prijs doen dalen. Outplacementbureaus die geavanceerde technologieën inzetten hebben doorgaans lagere overheadkosten. Die aanpak maakt hun diensten niet alleen waardevoller, maar ook beter betaalbaar.

De bovenstaande prijsvoorbeelden geven een indruk van de kosten. Toch heeft het weinig zin om online de prijzen van outplacementaanbieders op te zoeken en naast elkaar te leggen. Het is belangrijker om erachter te komen welke ondersteuning je nodig hebt en daar een passend outplacementbureau bij te zoeken.

Laten we nog een aantal factoren bekijken waarmee je rekening moet houden bij het selecteren van een outplacementaanbieder.

Hoe beïnvloeden tijdlimieten de prijs van outplacement?

Als je weet hoe het totale outplacementproces werkt, kun je aanzienlijk meer waarde uit je investering halen. Laten we in dat kader meegeven dat je het beste kunt kiezen voor outplacement zonder tijdsbeperkingen. Want met een tijdslimiet loop je het risico dat een medewerker uit het programma wordt geplaatst wanneer de afgesproken termijn erop zit. Ook als de medewerker dan nog geen nieuwe baan heeft gevonden.

Kort gezegd heb je dan geld uitgegeven aan een dienst zonder resultaat. Dat is financieel ongunstig voor het bedrijf en schadelijk voor de werknemer. Die heeft immers dringend salaris nodig, maar moet nu zelf regelen dat hij aan betaald werk komt.

Bij Careerminds hanteren we geen vaste tijdsperiodes. We werken samen met jouw werknemers totdat ze een nieuwe baan hebben. We noemen dat Outplacement tot aan plaatsing. In tegenstelling tot andere outplacementbureaus geloven wij in onze bewezen aanpak: we investeren tijd in werknemers die voor uitdagingen staan bij het vinden van nieuw werk, hoe lang dat ook duurt. Dat is beter voor de medewerker en voor jou. Want waarom zou je betalen voor een dienst die geen resultaten oplevert?

Zijn retainer fees een goede optie bij outplacement?

Een andere gangbare aanpak bij traditionele outplacementbureaus zijn de retainer fees.

Deze outplacementaanbieders brengen retainer fees in rekening om je HR-afdeling gedurende een langere periode als klant te behouden. In ruil hiervoor kun je diensten afnemen wanneer je ze nodig hebt.

Het is belangrijk deze kosten goed te overwegen in relatie tot het mogelijke voordeel van een outplacementbureau dat bereikbaar blijft voor je HR-afdeling.

Careerminds werkt niet met retainer fees. Wij starten de samenwerking op wanneer je ons nodig hebt en brengen alleen diensten in rekening die je daadwerkelijk hebt afgenomen. Het geld dat je daarmee bespaart, kan je elders in je organisatie besteden. Bovendien positioneert het ons als een strategisch partner die in staat is om naadloos en zonder nadelen te voldoen aan al je toekomstige outplacementbehoeften.

Hoeveel kost het als je geen outplacement aanbiedt?

Outplacement aanbieden aan een ontslagen werknemer is niet verplicht. Dat roept de vraag op waarom je het zou doen. Waarom zou je kosten maken voor een medewerker die uit dienst gaat?

Hoewel outplacementdiensten natuurlijk een prijskaartje hebben, zijn er veel overtuigende voordelen die dat prijskaartje laten opwegen tegen het alternatief van geen outplacement aanbieden. Rechtszaken, reputatie- en imagoschade en productiviteitsverlies hebben immers ook een prijskaartje. Door de onderstaande risico’s te beperken kan het optuigen van een outplacementprogramma zelfs aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

Het risico op rechtszaken

Ontslagen werknemers kunnen gevoelens van wrok en boosheid op je bedrijf projecteren, ongeacht de redenen voor het ontslag. Zakelijk gezien kan de ontslagreden glashelder zijn. Maar de ontslagen medewerker – die nu een onzekere toekomst tegemoet gaat – kan dat heel anders zien en overgaan tot juridische stappen.

Zelfs als je bedrijf gelijk krijgt in een eventuele rechtszaak, zal het proces kostbaar en tijdrovend zijn. Waarschijnlijk pakken de kosten hoger uit dan de kosten van outplacementdiensten. Wanneer je afscheid moet nemen van medewerkers, is het van cruciaal belang dat je dat juridisch correct regelt, dat je een vaststellingsovereenkomst opstelt en dat je je houdt aan de relevante wetten en regels van het ontslagrecht.

Productiviteitsverlies

Wanneer ontslagen medewerkers geen adequate ondersteuning en begeleiding krijgen, neemt de kans op ontevredenheid en klachten toe. Onvrede onder ontslagen werknemers kan leiden tot verlies van motivatie en productiviteit tijdens hun laatste werkdagen. Ze zijn wellicht ook minder bereid hun kennis over te dragen en een goede werkoverdracht te doen. Dat bemoeilijkt de continuïteit en efficiëntie op de werkvloer.

Met het aanbieden van outplacement laten bedrijven zien dat zij hun vertrekkende werknemers ondersteunen bij hun transitie naar nieuwe kansen. Deze proactieve aanpak verzacht de emotionele pijn van baanverlies en verkleint de kans op productiviteitsverlies na ontslag.

Imagoschade voor het bedrijf

Sociale media hebben een aanzienlijke impact in het huidige digitale tijdperk. Het vergt jarenlange inspanningen om een goed en respectabel merk op te bouwen, en dat imago kan razendsnel schade oplopen. Eén enkele LinkedIn-post die ‘massaontslagen’ benadrukt, kan paniek zaaien op de aandelenmarkt en onder investeerders. Ook kan het je organisatie afschilderen als bedrijf dat medewerkers ijskoud afdankt en op straat zet. Dat kan onherstelbare imagoschade toebrengen aan je werkgeversmerk.

Aan de andere kant kan een bedrijf met een uitstekende reputatie als een magneet werken op toptalent dat nieuwe kansen zoekt. Dat positieve imago kan zich vertalen in een productiever en winstgevender bedrijf omdat talent graag wil werken bij een organisatie met een sterk en positief imago. Vandaag de dag is het zeer belangrijk – zeker in het licht van platforms als Glassdoor – om je goede reputatie en werkgeversmerk te beschermen met outplacementdiensten.

Reputatieschade onder het blijvend personeel

De impact van ontslagen reikt verder dan de direct betrokken medewerkers. Ook het personeel dat achterblijft zal een emotionele tik krijgen. Dat kan leiden tot verminderde efficiëntie en een toename van het personeelsverloop. Beide zijn ongunstig voor een organisatie.

Door het aanbieden van outplacementdiensten, communiceer je een krachtige boodschap naar de medewerkers die hun baan behouden. Je laat zien dat je waardevolle ondersteuning biedt bij ontslag. Dat stelt gerust. Er wordt goed gezorgd voor vertrekkende collega’s en ook zij zullen zich veiliger voelen. Deze proactieve aanpak vergroot de loyaliteit en het moraal onder je personeel.

Verstoring van het wervingsproces

Personeel ontslaan heeft niet alleen impact op de mensen die al in je bedrijf werken. Ontslagen zijn ook van invloed op het wervingsproces. Dat kan het behouden en aanwerven van toptalent verstoren. Neem het scenario waarin het nieuws rondgaat dat je ontslagen slecht hebt afgehandeld. En potentiële kandidaten die over een recente reorganisatie horen, kunnen daardoor gaan twijfelen aan de stabiliteit en baanzekerheid die het bedrijf kan bieden.

Die twijfel kan het wervingsproces op verschillende manieren verstoren. In de eerste plaats kan het getalenteerde kandidaten ervan weerhouden te solliciteren, uit angst voor een soortgelijk lot in de toekomst. Ten tweede kan het moeilijk zijn potentiële medewerkers ervan te overtuigen dat je bedrijf zich inzet voor het welzijn van medewerkers en hun professionele ontwikkeling.

Organisaties die outplacementprogramma’s aanbieden, vergroten hun productiviteit, winstgevendheid en merkwaarde. Dat blijkt uit een onderzoek van Workforce. Het rendement op de investering van outplacementdiensten weegt ruimschoots op tegen de kosten. Vaak wordt gedacht dat outplacement alleen gunstig is voor vertrekkende werknemers. Maar de waarheid is dat de bescherming die outplacement biedt aan organisaties, hun blijvend personeel en hun toekomstige werknemers, net zo gunstig is. Daarom zijn outplacementkosten elke cent waard.

De waarde van outplacement zit hem niet alleen in het beperken van risico’s bij ontslag. Outplacement biedt ook ook tal van voordelen voor je bedrijf die je kunt meewegen in je kosten-batenanalyse. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn het vergroten van de loyaliteit van medewerkers, het behouden van talentvolle medewerkers en het hooghouden van een goede reputatie.

Wat is de volgende stap?

Wanneer je inzicht hebt in de kosten en voordelen van outplacement, is de volgende stap het vinden van een goed outplacementbureau. Een partij die het meest effectieve programma kan leveren voor de meest aantrekkelijke prijs.

Ben je op zoek naar een outplacementbureau dat je waardevol advies, voortdurende ondersteuning en het meest betaalbare programma kan bieden, lees dan meer over ons outplacementaanbod op Careerminds.

Wij bieden flexibele en op maat gemaakte outplacementdiensten voor organisaties van elke omvang. Plan een gratis live demo en ontdek zelf waarmee wij een stap voor zijn op de rest.

 

Maddy Fistonich

Maddy Fistonich

Hulp nodig bij outplacement?

Bij Careerminds staan mensen op de eerste plaats. Daarom bieden wij gepersonaliseerde outplacementoplossingen voor leidingevenden op alle niveaus. Tegen lagere kosten en wereldwijd.

Praat met een expert

Aanmelden Contact